Archive for јануар, 2016

Почетак » јануар 2016

Пливање за Богојављенски часни крст

Традиционално пливање за Богојављенски часни крст на реци Градац у Ваљеву, данас је протекло у знаку победе Раде Муњић (46), хемијског техничара из Ваљева, којој су у конкуренцији од 39 такмичара, међу којима су и две даме, џентлменски победу препустили мушкарци. Обележавање ...

ИНФОРМАЦИЈА ВЛАСНИЦИМА ПОДЗЕМНИХ ВОДОВА (ИНСТАЛАЦИЈА)

Законом о озакоњењу објеката (,,Сл. гласник РС“, број 96/2015), који је ступио на снагу 27.11.2015. године, уређују се услови, поступак и начин озакоњења објеката, односно делова објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, услови, начин и поступак издавања решења ...

Извештај Одсека за ванредне ситуације

На основу информација приспелих од служби из Система заштите и спасавања на територији града Ваљева, Одсек за ванредне ситуације и послове одбране даје следећи извештај. На свим магистралним и регионалним путевима, локалним и некатегорисаним путевима и улицама на територији града и насељеног ...

Чишћење снега и леда – обавеза свих грађана

Данас је почела подела обавештења грађанима Ваљева о правима и обавезама за време снежних падавина. С обзиром на то да се наредних дана очекује ледени талас, који ће бити праћен и снежним падавинама, подсећамо на градску Одлуку о комуналним делатностима и ...

Одборници Скупштине града

Скупштина града има 51 одборника који су подељени у одборничке групе. Списак одборника - прва постава  31. 05. 2016.   АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ - СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ   1. Добривоје Грујичић, СНС 2. Зорица Јоцић, СНС 3. Милан Марковић, СНС 4. Војислав Станојевић, СНС 5. Горица Божић, СНС 6. Александар Ранковић, СНС 7. ... Детаљније

Радна тела Скупштине града

Скупштина града образује стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности. Стална радна тела су: Комисија за буџет и финансије, Комисија за урбанизам, комуналне делатности и заштиту животне средине, Комисија за статутарна питања, организацију и нормативна акта Скупштине, Комисија за кадровска и административна питања ... Детаљније

Председник Скупштине Града

Председник организује рад Скупштине града, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са Градоначелником и Градским већем, стара се о одржавању реда на седницама Скупштине града, потписује акта које Скупштина града доноси и обавља друге послове утврђене законом,  Статутом града и пословником о ... Детаљније

Визија Града Ваљева 2020.

Одборници Скупштине града Ваљева, на седници одржаној 28. децембра 2009. године усвојили су "Визију града Ваљева 2020. године". Овај документ град Ваљево је урадио у сарадњи са холандским градом Ситард-Геленом, у оквиру пројекта Лого-Ист 2. Већина одборника је подржала и похвалила процедуру ... Детаљније

Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020.

Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010.-2020. године је општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој. Процес израде ове Стратегије представља заједнички приступ два програма, Програма за подстицај економском развоју општина (MEGA) који финансира Америчка агенција ... Детаљније

Награда града Ваљева – обавештење

Град Ваљево је објавио обавештење о Награди града Ваљева за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: привреда, васпитно-образовни рад, стваралаштво ученика и студената, наука, иновације и проналазаштво, урбанизам, архитектура и заштита животне средине, медицина и социјална заштита, уметност, ...
« Претходна странаСледећа страна »