Valjevo logo
English Version
Ћирилица
Štampaj Podeli
 

Lokalna poreska administracija

Do skoro se samo manji deo poreza koji smo plaćali kao poreski obveznici vraćao u budžet Grada. Zahvaljujući tim sredstvima, održavali smo i gradili ulice, puteve, vodovod, kanalizaciju, škole, vrtiće i druge objekte. Novi Zakon o finansiranju lokalne samouprave omogućio je da se sredstva iz izvornih prihoda u celosti koriste u lokalnoj samoupravi za obavljanje njenih poslova.
 
Izvorne prihode čine: porezi na imovinu, osim poreza na prenos apsolutnih prava i poreza na nasleđe i poklon, lokalne administrativne i komunalne takse, boravišne takse, nadoknade za korišćenje i uređenje gradskog građevinskog zemljišta, nadoknada za zaštitu životne sredine...
 
Naplatu najvažnijeg među svim izvornim prihodima, poreza na imovinu, do 1. januara 2008. godine obavljala je Poreska uprava, a sada to radi Gradska uprava. To je vrlo značajno za sve nas jer ćemo boljom naplatom poreza na imovinu imati bolje ulice, puteve, vodovodnu i kanalizacionu mrežu, uređenije vrtiće i škole. Zbog toga je važno da se pridružimo sugrađanima koji već plaćaju porez na imovinu i podnesemo poreske prijave za svaku nepokretnost do 31. marta 2009.
 
Gradska uprava za društvene delatnosti,
finansije, imovinske i inspekcijske poslove
Odeljenje za utvrđivanje, naplatu i
kontrolu izvornih prihoda
Karađorđeva 64
Valjevo
014 294730, 294912

Copyright © 2008 - 2010 Grad Valjevo. Sva prava zadržana.
Optimizovano za Google Chrome®, Opera®, Firefox®, Safari®, ne za Internet Explorer®
Hosted by izrada web sajta, optimizacija za pretrazivace