Дирекција за пољопривреду и робне резерве града Ваљева

Почетак » Дирекција за пољопривреду и робне резерве града Ваљева » Град Ваљево » Јавне установе » Дирекција за пољопривреду и робне резерве града Ваљева

60-robne-rezerveДирекција за пољопривреду и робне резерве обавља следеће делатности:

  • посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода,
  • трговина на велико животињама

Дирекција може обављати и друге делатности које се уобичајено врше уз наведене делатности ради потпунијег искоришћавања капацитета.

Дирекција учествује у изради програма развоја из области пољопривреде, предлаже мере за унапређење пољопривредних производа, прати тржишта пољопривредних производа, упознаје пољопривреднике са законским прописима и мерама Владе за унапређење пољопривредне производње, подстиче развој задругарства и пружа стручну помоћ у организовању и удруживању специјализованих произвођача.

Контакт:

  • Адреса: Карађорђева 64
  • 014/294-742
  • 014/294-728