Генерални урбанистички план града Ваљева

Генерални урбанистички план Ваљева је објављен у Службеном гласнику Града Ваљева бр. 5/13 од 13.05.2013. год.
 • Текстуални део 
 • Постојеће стање 
 • Претежна планирана намена површина 
 • Генерално решење саобраћајне мреже 
 • Електро мрежа 
 • Телекомуникације 
 • Водовод 
 • Канализација 
 • Топловод 
 • Гасовод 
 • Целине за даљу урбанистичку разраду 
 • Непокретна културна добра 
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn