Издвајамо

Početak » Град Ваљево » Издвајамо

Управљање људским ресурсима

Правни основ за област управљања људским ресурсима у локалној самоуправи  садржан је у члану 188. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе («Сл. Гласник РС» 21/2016) којим је прописано да се код послодавца посебно организују послови управљања људским ...

Програм 30. „Тешњарских вечери“

30. ТЕШЊАРСКЕ ВЕЧЕРИ   ВАЉЕВСКИ ЛЕТЊИ ФЕСТИВАЛ    *    CITY OF VALJEVO SUMMER FESTIVAL   5 - 11. август 2016.   ПРОГРАМ ПРЕУЗМИТЕ У ПДФ-у 5. август, ПЕТАК     19.00               Хол Центра за културу Ваљево                         ВАЉЕВКЕ И ВАЉЕВЦИ                         Изложба                         19.00               Летња сцена  обданишта ,,Пинокио''                         ИВИЦА И МАРИЦА - Луткарска ... Detaljnije

Програм развоја Подриња

Програм развоја Подриња (можете погледати на следећем линку) Detaljnije

Извештај о реализацији ICED пројекта – енглески

Извештај о реализацији ICED пројекта – енглески Detaljnije

Информатор о раду органа града Ваљева

Информатор о раду органа града Ваљева - ажуриран 16. јануар 2018. године Detaljnije

Нови промотивни материјали Одељења за локални развој, привреду и комуналне послове

Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове је урадило нове промотивне материјале града Ваљева: „Профил града Ваљева“, инвестициону брошуру „Долина могућности“, „Каталог инвестиционих локација“, брошуру „Инвестициона зона „Градац“. Нови Профил града Ваљева 2016. Нови „Профил града Ваљева“ садржи комплетну и најновију квантитативну ... Detaljnije

Контролне листе

Инспекција за путеве и јавни превоз Поверени послови Линијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају Ванлинијски превоз путника у унутрашњем друмском саобраћају Превоз ствари у унутрашњем друмском саобраћају Послови изворне надлежности Градски и приградски линијски превоз путника Такси превоз путника  ...

Визија Града Ваљева 2020.

Одборници Скупштине града Ваљева, на седници одржаној 28. децембра 2009. године усвојили су "Визију града Ваљева 2020. године". Овај документ град Ваљево је урадио у сарадњи са холандским градом Ситард-Геленом, у оквиру пројекта Лого-Ист 2. Већина одборника је подржала и похвалила процедуру ... Detaljnije

Стратегија локалног одрживог развоја града Ваљева 2010.- 2020.

Стратегија одрживог развоја града Ваљева 2010.-2020. године је општи стратешки план развоја града Ваљева који даје смернице и подстицаје за будући развој. Процес израде ове Стратегије представља заједнички приступ два програма, Програма за подстицај економском развоју општина (MEGA) који финансира Америчка агенција ... Detaljnije