Наградa града Ваљева

Почетак » Наградa града Ваљева » Вести » Наградa града Ваљева
О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о условима за додељивање Награде града Ваљева
Награда града Ваљева се додељује за дело које представља највредније достигнуће у Ваљеву у областима: економија и привређивање, образовање, наука, урбанизам и архитектура, медицина, уметност, спорт и новинарство.
Награда града Ваљева додељује се сваке године поводом прославе Празника града Ваљева – 20.марта.
Награда се додељује појединцу или групи за заједничко дело.
Награда се може доделити истом лицу више пута.
Награду може добити лице које је држављанин Србије и које има пребивалиште на територији града Ваљева или је имало пребивалиште на територији града Ваљева у периоду дужем од 10 година.
Награда се додељује за дело које је постало доступно јавности у периоду од 1.јануара до 31.децембра године која претходи години у којој се награда додељује.
 
Под делом које је постало доступно јавности подразумева се:
1.      Економија и привређивање
Рад или резултати рада изузетне вредности коjима је дат значајан допринос развоју и унапређењу економије и привређивања у смислу развоја нових производа, метода и технолошких поступака, под условом да је објављено у стручној литератури или да је на други начин јавно промовисано.
2.      Образовање
Изузетно дело и резултат васпитно – образовног рада или резултат у организацији и развоју школства у целини или у појединим његовим областима.
3.      Наука
Научно остварење, односно рад у друштвеним, техничким и другим наукама, који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових производа, метода или технолошких поступака, под условом да је објављено у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или другим начином јавног саопштавања.
Проналазак који је у смислу одредаба Закона о патентима признат и уписан у законом утврђен регистар.
4.      Урбанизам и архитектура
Урбанистички планови који су допринели развоју града Ваљева.
Архитектонско – грађевински и други пројекат објекта или система по којем је објекат односно систем завршен.
5.      Медицина
Рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос развоју и унапређењу медицине у Ваљеву.
6.      Уметност
Публиковано дело књижевног и преводилачког стваралаштва.
Изведено, односно приказано дело у области позоришне делатности.
Приказано филмско и радио – телевизијско остварење.
Дело из области ликовне и примењене уметности.
Изведено музичко или музичко – сценско дело.
7.      Спорт
Рад или резултати изузетне вредности којима је дат значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу спорта.
8.      Новинарство
Изузетно остварење у новинарству или публицистици, за серију или више написа, телевизијских или радијских прилога или емисија и публицистичких радова о темама од значаја за политички, културни, привредни и укупни друштвени живот у Ваљеву.
 
 
У једној години додељује се највише осам награда и то по једна награда за сваку област.
За поједину област не мора се у свакој години доделити награда.
Право предлагања кандидата за награду имају правна и физичка лица.
Предлог се доставља у писаној форми са образложењем и садржи податке о кандидату и делу или резултату и назнаку области за коју се кандидат предлаже.
Уз предлог се прилаже документација ( два примерка публикованог дела, каталога, касете, планови, пројекти, односно одговарајућа документација, ако по природи ствари дело није могуће доставити; радна биографија кандидата, критике, стручна мишљења), која се након одлучивања о награди не враћа предлагачу.
Предлози за доделу награде града Ваљева достављају се Комисији за доделу награде града Ваљева преко писарнице Градске управе за локлани развој,привреду,урбанизам и комуналне послове.
Рок за подношење предлога је16. фебруар 2009.године.
Одлуку о додељивању награде доноси Скупштина града Ваљева на предлог Комисије за доделу награде града Ваљева.
 
Kомисија за доделу награде града Ваљева
Карађорђева 64, 14 000 Ваљево
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Leave a Comment