Održana 31. sednica Skupštine grada

Početak » Održana 31. sednica Skupštine grada » Vesti » Održana 31. sednica Skupštine grada
Prvobitni dnevni red skupštine je dopunjen sa jednom tačkom dnevnog reda i to predlogom odluke o izmenama i dopunama odluke o izradi plana generalne regulacije „Jug“.Ukupno se na dnevnom redu 31. skupštinskog zasedanja, pretposlednjem u ovoj godini našlo na razmatranju 17 tačaka.
 
Odbornici Skupštine grada usvojili su inicijativu LDP da se u dnevni red za jednu od narednih sednica uvrsti predlog odluke o uspostavljanju institucije zaštitnika prava građana u Valjevu. Odbornica Radmila Novaković je obrazložila ovu inicijativu podsetila da je ona pokrenuta još pre godinu dana, da su je podržale NVO „Dijalog“, „ Dosta bre“ i Odbor za ljudska prava, ali da još uvek nije ušla u skupštinsku proceduru. „Zaštitnik građana jednako je potreban samim građanima kako bi mogli da zaštite i odbrane svoja prava, ali potreban je i državnoj administraciji kako bi se odbranila od toga da preraste u birokratiju“ obrazložila je odbornica Novaković.
 
Prihvaćen je i predlog odbornika Ljubomira Bradića da se Skupština izjasni o tome da se naloži JP „Stubo-Rovni“ da odustane od rušenja, skrnavljenja i konzerviranja manastira Gračanica i groblja koje se nalazi pored manastira.
 
Nakon dugotrajne i iscrpne diskusije odbornici su usvojili Plan generalne regulacije „Zapad“. Ovaj plan obuhvata područje MZ „Brđani“, od ulica Jakova Nenadovića do KP Doma i od kasarne „Kadinjača“ do Ulice Selimira Đorđevića. Donošenjem ovog plana stvaraju s uslovi za revitalizaciju postojećih objekata i uspostavljaju se pravila za buduću izgradnju. Za potrebe izrade ovog plana, urađene su i geološke podloge. Ovaj plan obuhvata i park Pećinu, a kroz program je obuhvaćen i sliv Obnice koji će u narednom periodu biti regulisan. Ovim planom su određeni uslovi gradnje na području Mesne zajednice „Brđani“
 
Odbornici su odobrili i predlog prosečnih tržišnih cena nekretnina, na osnovu kojih će se obračunavati porez na imovinu u narednoj godini, u zavisnosti od toga u kojoj zoni se nalaze stanovi i poslovni objekti. Odluka o porezima se koriguje iz godine u godinu, pa nakon prvobitnih pet zona 2014. godine došlo se do vrlo prihvatljivih rešenja za iduću godinu, u kojoj će porezi biti nešto niži od nivoa ovogodišnjih.
 
Izmenama i dopunama, Odluka o javnom prevozu putnika je usklađena sa odredbama koje se odnose na taksi prevoznike, a nadležnost oko sprovođenja ove odluke je poverena Gradskoj upravi za lokalni razvoj. Pored ostalih izmena, uvedena je i obaveza postavljanja krovne oznake na taksi vozila.
 
Izmenjena je i Odluka o držanju domaćih životinja i kućnih ljubimaca u delu koji se odosi na osobe sa invaliditetom, koje mogu od sad uvoditi pse vodiče u lift stambene zgrade zajedno sa ostalim korisnicima. U ukupan broj pasa koji je određen odlukom, ne uračunava se pas vodič. Uvedena je i obaveza se na ulaznim vratima stanova u objektima kolektivnog stanovanja istakne tabla o držanju psa.
 
Promenjen je osnivački akt Apoteke „Valjevo“, kako bi se uskladio sa odlukom da se u selu Stave otvori apoteka.
 
Odlukom o poveravanju obavljanja komunalne delatnosti linijskog prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju usklađena je ova odluka sa zakonskim izmenama i zbog isteka prethodnog petogodišnjeg ugovora sa prevoznicima.
 
Otuđenje nepokretnosti u Industrijskoj zoni grada Valjeva odnosi se na veliku halu, koja zbog svoje veličine nije bila prodata. Odlučeno je da se ova hala sada podeli na tri manje celine koje će se ponuditi na prodaju.
 
Austrijskoj kompaniji, “Stop Šop“ koja će graditi ritejl park trgovinski objekat na lokaciji nekadašnjeg „Remonta“ na 6.484 metra kvadratna i zaposliti 90 radnika biće za 20 posto umanjena naknada za uređenje građevinskog zemljišta, odlučili su odbornici.
 
Od sledeće godine , na spisku stalnih gradskih manifestacija , pored postojećih, naći će
se još četiri manifestacije kao šo su „Abro fest“, Memorijalni šahovski turnir „Selimir Manojlović“, Memorijalni rukometni turnir „Nikola Jevremović Gužva“ i Seoske olimpijske igre. Za ove manifestacije neće biti dodatnog izdvajanja novca iz gradskog budžeta, jer je za njih grad već (ove ili prethodnih godina) izdvajao određena sredstva kroz sufinansiranje projekata u oblasti kulture i sporta. „Juniorski košarkaški turnuir Luka Stančić“ će ubuduće nositi naziv „Juniorski košarkaški turnir“, a održavanje JAZZ FESTA će se pomeriti da bude u maju.
 
Odbornici su usvojili odluku o izmenama i dopunama odluke o izradi plana regulacije „Jug“, rešenje za utvrđivanje pogodnosti za plaćanje doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, rešenje o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja JIP „Radio Valjevo“ za 2015. godinu, zaključak o prihvatanju izveštaja o aktivnostima realizovanim tokom 2014.godine u okviru Istorijskog spomen kompleksa znamenito mesto Brankovina.
 
Na dnevnom redu skupštinskog zasedanja bio je i izbor zamenika pravobranioca Zajedničkog pravobranilaštva grada Valjeva i opština Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina, kao i druga kadrovska rešenja.
 
Odbornici nisu izglasali predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije za izgradnju kamenoloma u delu naseljenog mesta Zabrdica.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leave a Comment