• Текстуални део 
 • Катастарски и топографски план 
 • Постојећа функционална организација простора у обухвату плана, са претежном постојећом наменом површина у грађевинском подручју 
 • Планирана функционална организација простора са претежном планираном наменом површина у грађевинском подручју 
 • Постојеће и планирано грађевинско земљиште јавних намена 
 • Функционални ранг саобраћајне инфраструктуре 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 1 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 2 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 3 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 4 
 • Саобраћајно решење са регулационим линијама улица и површина јавне намене, нивелациони план и убранистичка регулација са грађевинским линијама 5 
 • Генерално решење за водопривреду и телекомуникациону инфраструктуру 
 • Генерално решење за електроенергетску и термоенергетску инфраструктуру 
 • Спровођење плана 
Подели на друштвеним мрежама...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn