Активности града Ваљева на развоју Индустријске зоне „Стефил“

Почетак » Активности града Ваљева на развоју Индустријске зоне „Стефил“ » Вести » Активности града Ваљева на развоју Индустријске зоне „Стефил“
Град Ваљево је у претходном периоду предузео низ активности на развоју Индустријске зоне „Стефил“ и њеном стављању у функцију развоја града, привлачења инвестиција и отварања нових радних места.
 
Град је у децембру 2010. године купио бивше ДП „Стефил компанија“ у стечају. Ваљевским предузећима и физичким лицима у новембру 2011. и у мају 2012. године продато је осам парцела укупне површине 4,25 ха. Крајем 2013. године предузећу “Самеди” издата је у закуп производна хала површине 10.805 квадрата.
 
У претходном периоду, од момента куповине локације, уложени су велики напори у решавање имовинско-правних односа и проблема између Републике Србије и града Ваљева како би се омогућили закуп и продаја парцела и објеката у индустријској зони. Упоредо са овим, текли су и радови на инфраструктурном уређењу простора, како би се заинтересованим инвеститорима понудили бољи услови за пословање у индустријској зони.
 
У јулу месецу ове године, Скупштина града Ваљева је донела одлуку о оснивању Индустријске зоне „Стефил“ у циљу обезбеђења инвеститорима могућности за организовање производње у постојећим објектима или кроз изградњу нових објеката, повећање броја нових радних места и уређења правила понашања и пословања у индустријској зони, како би се и они који управљају зоном и они који послују у њој обавезали да ће радити у складу са потребама локалне заједнице.
 
Формиран је савет Индустријске зоне „Стефил“ који је преузео активности управљања Индустријском зоном. Савет је анализирао модел организације и функционисања различитих предузећа која послују у индустријској зони, као и тренутни статус и стање објеката. Предузете су активности и на припреми и формулисању предлога решења инфраструктурних проблема, саобраћајница, снабдевања електричном енергијом, одвођења атмосферских и отпадних вода. У току су активности на изради Плана развоја индустријске зоне и годишњег Програма, а у складу са одредбама Одлуке о оснивању Индустријске зоне „Стефил“ у Ваљеву.
 
Планом и програмом развоја зоне у складу са одлуком Скупштине града, биће дефинисан начин прибављања новог земљишта и његово инфраструктурно опремање за нове инвеститоре. Планирано је и уређење саобраћајница у самој зони и решавање других инфраструктурних питања. Једна од најважнијих активности која ће омогућити даљи развој и ширење индустријске зоне је изградња нове саобраћајнице, која ће повезати обилазни пут са индустријском зоном што је и предвиђено Планом генералне регулације „Привредна зона“ Ваљево.
 
Од пет објеката који су остали у власништву града Ваљева, на јавном огласу за продају производних хала и објеката недавно су понуђена три објекта: бивша управна зграда ДП „Стефил компаније“ укупне бруто површине 2.111 метара квадратних , производна хала „Намештај“ површине 10.805 метара квадратних и хала „Сандучара и столичара“ бруто површине 2.802 метара квадратних. Изабрани најповољнији понуђачи за ове објекте су предузећа из Ваљева (Градња бетон д.о.о., Самеди д.о.о. и Термо систем техника д.о.о.), па се након сагласности Градског већа града Ваљева очекује закључење уговора.
 
Пре пар месеци је продата хала „Црне кутије“ бруто површине 3.940 метара квадратних предузећу АБЦ-тест д.о.о. из Ваљева. Остала је непродата хала „Комбидоза“ бруто површине 5.688 метара квадратних која ће бити подељена на три дела и понуђена на продају у наредних месец дана. У плану је да до краја године сви објекти на подручју Зоне буду продати и стављени у функцију. На овај начин доћи ће до пресељења предузећа са локација на којима се тренутно налазе у индустријску зону и самим тим до груписања привреде на локације које су предвиђене урбанистичким планом. Како су сва предузећа куповином објеката преузела обавезу и запошљавања нових радника пропорционално величини објеката, самим тим доћи ће и до повећања укупног броја запослених. Преостале слободне парцеле у индустријској зони, које су у власништву града Ваљева ће такође бити понуђене на продају потенцијалним инвеститорима, чим се за то стекну законски и други услови.
 
Град Ваљево ће у складу са усвојеним одлукама и планским документима и у наредном периоду радити на ширењу и развоју Индустријске зоне „Стефил“, у циљу привлачења домаћих и страних инвестиција и повећања броја запослених на територији града.
 

Leave a Comment