Чланови Градског већа о Просторном плану Ваљева, Бранковине, Тешњара

Почетак » Чланови Градског већа о Просторном плану Ваљева, Бранковине, Тешњара » Вести » Чланови Градског већа о Просторном плану Ваљева, Бранковине, Тешњара
Предлог Просторног плана Града Ваљева, као и израде планова детаљне регулације старе чаршије „Тешњара“, подручја око Аутобуске станице и насеља Бранковине, важни су урбанистички акти, које су данас прихватили чланови Градског већа Ваљева и упутили Скупштини града Ваљева на усвајање.
 
„Просторни план је стратешки документ за цео град. Да бисмо било шта друго могли да радимо, да приступимо усвајању усклађеног Генералног плана Ваљева и Плана генералне регулације, неопходан је овај план“, образложила је разлог утврђивања предлога Просторног плана Ваљева,
Јасна Алексић, начелница Одељења за урбанизам, саобраћај и заштиту животне средине.
 
Јасна Алексић је истакла да нема великих разлика у односу на претходни План и да се мењају делови који су се у пракси показали као не тако добра решења..
 
Због важности старе чаршије „Тешњар“, приступило се изради Плана детаљне регулације за подручје амбијенталне целине, која је проглашена спомеником културе.
 
“ То је веома битно за наш град и очување Тешњара, који има велики значај за Ваљево, за развој града и планове Ваљева за Тешњар. Показало се да је Тешњар атрактиван и за снимање филмова и за бројне посетиоце“, рекла је Јасна Алексић.
 
План детаљне регулације за подручје Аутобуске станице у Ваљеву са непосредном околином је неопходно детаљније разрадити и обухвата подручје од Карађорђеве улице, Хајдук Вељкове, Улице Мирка Обрадовића и Узун Миркове улице.
 
План генреалне регулације за насеље Бранковина, који обухвата и заштићено подручје око цркве и школе, нашао се пред члановима Градског већа. Овај план је урађеној у већој размери, у договору са Заводом за заштиту споменика културе.
 
Данас је прихваћена и измена Одлуке о условном отпису камата и мировању пореског дуга, којом се продужава рок до 31. марта 2013. године. Порески обвезници ће моћи да се пријаве и стекну право на мировање пореског дуга, ако обавезе доспеле за плаћање, почев од 1. новембра 2012. године, плате најкасније до 31. марта 2013. године.
 
„За сада су добри ефекти ове акције и наплаћено је нешто преко 70 милиона динара. Доста правних лица и великих дужника је ушло у мировање или отплатило своја дуговања“, рекла је Гордана Радојичић, начелница Одељења за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
 
Такође, допуњена је Одлука о награди града Ваљева ставом да градоначелник доноси одлуку о додели награде ученицима генерације. Градоначелник и Скупштина града ће само констатовати одлуке наставничких већа школа, које бирају ученике генерација, који ће уједно добијати и награду града Ваљева.
 
 
Градско веће је дало сагласност на Одлуку ЈКП „Видрак“ о покретању поступка јавне набавке велике вредности за сукцесивну набавку моторних горива, лож уља и мазива.

Leave a Comment