Градско веће о завршном рачуну и другом ребалансу

Почетак » Градско веће о завршном рачуну и другом ребалансу » Вести » Градско веће о завршном рачуну и другом ребалансу
Чланови Градског већа утврдили су предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Ваљева за 2014. годину. Укупно остварени текући приходи, примања и пренета нутрошена средства из прихода буџета износе 2.240.398.761,94 динара и текући приходи, примања и пренета неутрошена средства из осталих прихода буџетских корисника 189.918.000 динара. Укупно извршени текући расходи и издаци из буџета износе 2.128.713.167,47 динара и извршени текући расходи и издаци буџетских корисника из осталих извора у износу од 141.867.000 динара. Разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака буџета износи 111.685.594,47 динара и разлика укупних прихода, примања и пренетих средстава и укупних расхода и издатака буџетских корисника износи 48.051.000 динара.
 
„И поред свих тешкоћа, у једној тешкој години када смо се суочили са катастрофалним поплавама, буџет је изузетно успешно реализован 99,71 % Остварили смо рекордан суфицит од 111.685.594,47 динара.То је резултат који треба уважити и ја бих желео да се тај континуитет доброг и домаћинског вођења рачуна о градском буџету настави и у наредном периоду.Нема много градова и општина у Србији које могу да се похвале овако успешним пословањем када је реч о градском буџету“, оценио је градоначелник на данашњој седници Градског већа.
 
Градско веће прихватило је и извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-јун 2015. године. У периоду од 1. јануара до 30. јуна приходи и примања су реализовани у износу од 1.064.132.463,68 динара, односно 47,11% у односу на план. Укупни расходи и издаци реализовани су у износу од 890.295.428,52 динара односно 39,41% у односу на план. „Ми смо 30. јуна на рачуну имали 285 милиона динара, што је 200 милиона више него у истом периоду прошле године. Нећемо да нам паре стоје на рачуну. Редовно измирујемо обавезе према буџетским корисницима, као и према извођачима радова и важно је да се тај континуитет одржи и убудуће“, рекао је градоначелник.
 
Чланови Градског већа утврдили су и предлог одлуке о изменама и допунама одлуке о буџету града Ваљева за 2015. годину-други ребаланс. Овом одлуком планирани су приходи и примања у износу од 2.828.827.000 динара средстава буџета града и 218.050.479 средстава из осталих извора буџетских корисника што укупно износи 3.046.877.479 динара.Ребалансом планирана средства буџета града су увећана за 204.590.637 динара односно за 7,8% , док су средства из осталих извора буџетских корисника увећана за 12.388.479 динара односно 6,02%.Приходи планирани одлуком о буџету и првим ребалансом увећани су за износ наменских трансферних средстава и донација 25.648.898 динара.Другим ребалансом планирани су расходи и издаци у износу од 2.828.827.000 динара, као и 212.356.669 динара расхода и издатака из других извора. Планирана маса средстава за плате по овој одлуци остала је на нивоу првобитно планиране масе за 2015. годину. „Највише расхода је отишло за Дирекцију- 143 милиона динара и највећи део тих средстава је наменски, од тога отклањање последица од поплава је 91 милион, а средства су издвојена и за јавну расвету. Око 30 милиона је дато за друштвене делатности, 21 за Градске управе и још неколико милиона на другим позицијама. Определили смо се за рабаланс на основу добрих резултата у прошлој години и за првих седам ипо месеци у овој години. Са данашњим даном ми имамо на рачуну 306 милиона динара.Приходи од 1. јануара до 20.августа ове године, у односу на исти период у прошлој години су већи за 254 милиона динара. Све су то разлози зашто смо ушли у један овакав развојни, офанзивни буџет.Желимо пре свега да наш град буде као некада највеће градилиште у Србији. Завршена је Карађорђева улица, велики број других улица и путева је асфалтирано, два моста су завршена која су оштећена у полавама, приводе се крају радови на брани Ровни. Данас почињемо два значајна пројекта да реализујемо-почиње санација фасаде Ваљевске гимназије, као и наставак радова на школи у Брђанима. Школа ће бити завршена комплетно што се тиче занатских, инсталатерских и грађевинских радова. Ових дана ће почети и радови на партерном уређењу школе, оно што град финансира. Након тога, када се све то заврши остаје само набавка опреме која је процењена на 25 милиона динара. Јуче су започели и радови на даљем ширењу мреже топлификације. На основи свега тога, можемо да кажемо да смо заиста једно велико градилиште и очекујем да ћемо доста тога урадити до краја године“, рекао је градоначелник.
 
Градско веће на данашњој седници, између осталог, утврдило је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања градске Дирекције, утврдило је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Топлане, утврдило је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања ЈКП „Видрак“, а утврдило је и предлог решења о давању сагласности на измене и допуне програма пословања Дирекције за пољопривреду и робне резерве.Осим тога, чланови Градског већа утврдили су и предлог измене програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине, утврдили су и предлог програма обнове објеката јавне намене у надлежности града, као и предлог одлуке о прихватању измена Меморандума о сарадњи на реализацији пројекта „Изградња Геронтолошког центра у Ваљеву“.   

Leave a Comment