Истекао рок за уплату трећег квартала пореза на имовину

Почетак » Истекао рок за уплату трећег квартала пореза на имовину » Вести » Истекао рок за уплату трећег квартала пореза на имовину
Одељењe за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Градскe управe позива суграђанe да по новим решењима измире порез на имовину и надокнаду за коришћење грађевинског земљишта за три тромесечја 2009. године. Рок за уплату обавеза за трећи квартал истекао је 15. августа. Грађани и правни субјекти који су платили аконтацију по старим решењима, у року од 15 дана од пријема плаћају само разлику у односу на износ новог решења.
 
Пореско одељење позива грађане који нису примили решења да их преузму на 10. спрату зграде Градске управе, у соби 108. Такође, грађани код којих се непокретности воде на преминула лица треба хитно да поднесу пореске пријаве ППИ-2 на име наследника. Грађани су законом обавезни да сваку промену од значаја за опорезивање пријаве у року од 10 дана од настанка промене.
 У току је свеобухватна  контрола пријављености објеката, а грађани који нису пријавили порез на непокретности могу то и даље учинити чиме ће избећи прекршајне пријаве.
 
 У интересу Града и грађана Ваљева је да се изворни приходи што боље реализују јер у потпуности остају на располагање Граду, поготово када су драстично умањена трансферна средства из Републике. Порез на имовину, надокнада за коришћење грађевинског земљишта и локална комунална такса за истицање фирме изворни су приходи чија је наплата последњим Законом о финансирању локалне самоуправе прешла у надлежност општина и градова.

Leave a Comment