Набавка два аутомобила (JH бр. 15/2016-01)

(ЈН бр. 15/2016-01) – Поступак завршен
датум уноса: 05.12.2016.
датум последње измене: 14.12.2016.
Наручилац:
Назив наручиоца: Градска управа за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове
Адреса: Карађорђева 64, 14000 Ваљево
ПИБ: 102483248
Матични број: 07137010
Шифра делатности: 8411
Број рачуна: 840-21640-04
Регистарски број: 6117691923
Интернет адреса: www.valjevo.rs
Назив (cкраћени опис предмета
набавке из наслова јавног позива)
Набавка два аутомобила
Врста поступка Јавна набавка добара мале вредности
Врста предмета Добара
Предмет Набавка два аутомобила
Контакт 014/294-903, 064/875-27-77, Александар Ђурић
Општи речник набавки 34110000 – Путнички аутомобили
Рок за подношење понуда 12.12.2016. до 09.30
Јавно отварање понуда 12.12.2016. у 10.00
Документа ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 05.12.2016.
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 05.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П-1 14.12.2016.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА П-2 14.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П-1 14.12.2016.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ П-2 14.12.2016.