Одржана 35. седница Скупштине града Ваљева

Почетак » Одржана 35. седница Скупштине града Ваљева » Актуелно » Одржана 35. седница Скупштине града Ваљева

Извештај о раду градоначелника града Ваљева за 2018. годину је био прва тачка дневног реда данашњег скупштинског заседања. Градоначелник Ваљева др Слободан Гвозденовић је одборницима поднео Извештај о раду за прошлу годину.

„Оно што је основ мог обраћања с обзиром да је извештај исцрпан и детаљан јесу неке ствари које желим да нагласим. Пре свега наглашавам да ова градска влада на челу са мном има свој концепт у раду и у неколико тачака ја ћу тај концепт изнети“, истакао је за скупштинском говорницом градоначелник Гвозденовић.

Градоначелник је даље нагласио да се ради о укњижби целокупне имовине која припада граду Ваљеву и да је то један изузетно велики и комплексан посао, али веома значајан и у томе већ полако долази до померања ствари. Затим следи целовито решавање комуналних проблема.Тако је на „Пећини „асфалтирано преко три километра стазе, урађени су паркинзи, јавни тоалет, у Бранковини је асфалтиран пут као и стазе око спомен- комплекса, укњижена је реплика куће Ненадовића, која је изграђена 2003. године, урађена путна инфраструктура у Белошевцу, Мрчићу, Поћути и Причевићу. Јачање институционалних капацитета односи се на сарадњу са Владом Републике Србије, разним министарствима и Канцеларијом за јавна улагања од којих су добијена одређена средства како за завршетак улица и санирање одређених клизишта, тако и за изградњу примарне канализационе мреже на Дивчибарама. Одлична је сарадња са Министарством за државну управу и локалну самоуправу, затим са Министарством за демографију и популациону политику, које је изузетно значајно и животно када је у питању будућност Србије, као и са Европском унијом. Јачање управе говори да је град Ваљево можда једини град у Србији који има једну управу а то је велика ствар, јер нема преплитања надлежности што је био случај када су постојале две управе. Нормативне активности су исто тако биле живе, донет је Статут града Ваљева у законском року, а ускоро ће се пред одборницима наћи и Пословник о раду.
У извештају је наведено доста тога шта је урађено. Ваљево је озбиљан град, град који у Западној Србији заузима прво место. Речено је да је пут М4 кључ како би се Ваљево прикључило на Коридор 11 и на све остале коридоре које ова Влада Републике Србије гради интензивно, више него иједна до сада на челу, наравно са председником државе г-дином Александром Вучићем.

Данас је разматран и предлог Плана генералне регулације „Југ“.
Одборници су на данашњем заседању разматрали и усвојили Извештај о извршењу буџета града Ваљева за период јануар-јун 2019. године, као и предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Ваљева за 2019. годину – први ребаланс.

Након тога одборници су усвојили и прву измену Плана комуналне изградње и одржавања објеката комуналне инфраструктуре града Ваљева за ову годину, за који је у буџетом било опредељено око 906,2 милиона динара, а ребалансом је овај износ повећан на 913,8 милиона динара.

Разматрани су и Извештаји о раду за прошлу годину јавних предузећа: „Топлана“, „Водовод“, Видрак“, „Полет“, Стубо-Ровни „Колубара“, Агроразвој – Ваљевске долине“ и Туристичке организације Ваљево, као и предлози решења о давању сагласности на одлуку о расподели добити Топлани, Видраку и Водоводу. Дата је сагласност на одлуку о начину покрића губитка губитка ЈКП „Полет“ за 2018. годину као и сагласност на одлуку о ценама пијачних услуга. Такође је разматран и Извештај о раду на пословима управљања и одржавања сеоских водовода „Кукаљ“, „Прскавац“ и „Горња Грабовица“ за 2018. годину који су поверени ЈКП „Водовод-Ваљево“. Усвојена је и одлука о поверавању послова снадбевања водом за пиће насељеног места Ваљевска Каменица са сеоског водовода Ваљевска Каменица.
На дневном реду данашњег заседања нашао се и извештај Савета за здравље града Ваљева за прошлу годину.
Одборници су се на данашњем заседању изјаснили о стављању ван снаге Одлуке о мрежи основних школа на територији града Ваљева, тако што шест издвојених одељења неће бити припојено матичним школама, већ ће наставити са радом као и до сада. Усвојена је и Одлука о мрежи основних школа на територији града Ваљева.
Одборници су дали сагласност на Одлуку о изменама и допунама Статута ПУ „Милица Ножица“ Ваљево.

Донета је Одлука о преносу права коришћења зграда у Улици др Питовића бр. 6 , Предшколској установи „Милица Ножица“ Ваљево, којој недостају потребни објекти за пријем деце предшколског узраста и из године у годину одређени број деце остане неуписан у вртић, управо баш због смештајних капацитета, то ће објекат старе ОШ „Милован Глишић“, након потребне адаптације и реконструкције за потребе смештаја деце у вртић, у великој мери решити проблем недостатка смештајних капацитета ове предшколске установе, чиме ће се решити вишегодишњи проблем уписа деце у вртић.

Усвојен је и Ценовник за извођење радова субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање на територији града Ваљева, којим се утврђују цене за извођење радова субјеката од посебног за заштиту и спасавање на територији града Ваљева.

Дата је сагласност на измене и допуне Програма коришћења субвенција ЈКП „Полет“ из буџета града Ваљева за 2019. годину. Такође је донета и Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему града Ваљева за 2019. годину.

На крају седнице су разматрана и усвојена кадровска решења. Све тачке које су биле на дневном реду данашњег заседања су усвојене.