Права бораца

Садржај:

 

Својство борца Народноослободилачког рата

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 31.)
 • лична карта (фотокопија)
 • уверење о држављанству
 • извод из МКР за подносиоца захтева
 • правоснажно решење о својству подносиоца захтева и то решење да је подносиоцу захтева време  проведено у рату признато у двоструком трајању у посебан стаж за учеснике НОР-а.
 • извештаји из војних архива
 • изјава квалификованог сведока


Месечно новчано примање

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 32.)
 • правоснажно решење о својству подносиоца захтева и то решење да је подносиоцу захтева време  проведено у рату признато у двоструком трајању у посебан стаж за учеснике НОР-а или удове истих, решење о својству војног инвалида или решење о својству породичног инвалида,
 • лична карта (фотокопија)
 • уверење о држављанству
 • извод из МКР за подносиоца захтева
 • извод из МКР за децу, уколико су чланови домаћинства подносиоца захтева и потврде о школовању, уколико су старија од 15 година
 • извод из МКВ
 • изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за социјално осигурање
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република из општине у којој су живели (Служба за катастар непокретности и Фонд за пензијско и инвалидско осигурање)
Увећање месечног новчаног примања по основу самохраности

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев за признавање права (образац број 33.)
 • изјаве два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрано лице – ко сачињава ужу породицу корисника, те да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства, као и да ли исти остварују приход
 • извод из МКР или МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева
 • извод из МКР за децу подносиоца захтева
Додатак за негу

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 34.)
 • извештај лекара опште праксе – орбазац број 1 са предлогом за туђу негу, са налазима лекара специјалисте уколико их корисник поседује
Накнада погребних трошкова

Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 35.)
 • извод из МКУ за инвалида
 • лична карта подносиоца захтева (фотокопија)
 • изјаве два сведока о чињеници да је лице сносило трошкове сахране инвалида
 • извештај Фонда здравствене заштите града Ваљева о месечном износу накнаде по одлуци Фонда
Помоћ у случају смрти

Члан домаћинства са којим је инвалид живео последњу годину живота , односно лице које се о војном инвалиду старало у последњој години његовог живота има право на једнократну помоћ у висини двоструког износа личне инвалиднине умрлог војног инвалида.
Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 36.)
 • лична карта подносиоца захтева (фотокопија)
 • извод из МКУ за бившег корисника
 • изјаве два сведока о чињеници да је  подносилац захтева живео у домаћинству са бившим корисником
Накнада трошкова смештаја у установи социјалне заштите

Ово право могу остварити борци који су самохрани.
Документација потребна за остваривање права:

Образац број 6.

МАТЕРИЈАЛНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЧЛАНОВА ПОРОДИЦЕ ЛИЦА НА ОБАВЕЗНОЈ ВОЈНОЈ СЛУЖБИ

Право на материјално обезбеђење чланова породице лица на обавезној војној служби

 Документација потребна за остваривање права:

 • захтев (образац број 38.)
 • лична карта подносиоца захтева (фотокопија)
 • извештај војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока
 • извод из матичне књиге венчаних
 • извод из матичне књиге рођених за децу,
 • потврде о школовању за децу старију од 15 година,
 • медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико су млађи од 60 година мушкарци, односно 55 година жене,
 • извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема деце
 • изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје  Републички фонд за здравствено осигурање у Ваљеву)

Прописи који се примењују:

Закон о заштити чланова породица лица на обавезној војној служби («Службени лист СФРЈ» бр. 18/76)
Закон о остваривању заштите чланова породице лица на обавезној војној служби («Сл. гласник СРС» бр. 9/77).
Закон о правима бораца,  војних инвалида и чланова њихових породица („Службеник гласник СРС“ број 54/89, и «Службени гласник РС» бр. 137/04)
Уредба о начину остваривања права припадника Југословенске војске у отаџбини и Равногорског покрета у области борачко-инвалидске заштите («Сл. гласник РС» бр. 51/05)