Представљене новине у Закону о јавнима набавкама

Почетак » Представљене новине у Закону о јавнима набавкама » Вести » Представљене новине у Закону о јавнима набавкама
Данас је у Ваљеву одржан састанак представника Управе за јавне набавке и Агенције за јавне набавке града Београда са представницима локалних самоуправа Колубарског округа. 
Циљ састанка је упознавање представника локалне самоуправе са новим Законом о јавним набавкама којим су предвиђене значајне измене у односу на стари, са циљем превазилажења проблема у практичној примени и усвајања стандарда Европске уније у овој области.  
Једна од кључних новина односи се на увођење Портала за јавне набавке на коме ће наручиоци бити у обавези да објављују своје огласе, уместо у дневним новинама, као што је то био случај до сада.  
“Друга битна новина јесте увођење института „службеника за јавне набавке“ који код наручилаца треба да буде задужен за спровођење поступака јавних набавки“,истакао је Предраг Јовановић, директор Управе за јавне набавке Републике Србије.  
Новим Законом се стварају предуслови за афирмацију концепта централизације јавних набавки, тамо где је она економски оправдана и у складу са начелима јавних набавки.
Састанку су, поред представника општина Колубарског округа, присуствовали и директори јавних предузећа и установа из Ваљева.

Leave a Comment