У недељу 13. децембра-избори у месним заједницама

Почетак » У недељу 13. децембра-избори у месним заједницама » Вести » У недељу 13. децембра-избори у месним заједницама
У недељу 13. децембра одржаће се избори за чланове скупштине месних заједница са територије града Ваљева. Избори ће бити одржани у оним месним заједницама у којима је члановима скупштине истекао мандат: у МЗ „Брђани“, МЗ „Жикица Јовановић Шпанац“, МЗ „Нада Пурић“, МЗ „Градац“, МЗ „Попаре“, МЗ „Крушик“, МЗ „Бачевци“, МЗ „Драчић“, МЗ „Горњи Таор“, МЗ „Оглађеновац“, МЗ „Горњи Лукавац-Дубље“, МЗ „Белошевац“, МЗ „Клинци“, МЗ „Бабина Лука“, МЗ „Кланица“, МЗ „Лукавац“, МЗ „Котешица“, МЗ „Горња Грабовица“, МЗ „Доња Грабовица“ и МЗ „Жабари“.
 
Бирачка места биће отворена  у недељу 13. децембра, од 9.00 до 18.00 часова. На бирачким местима, на дан избора, биће истакнуте листе кандидата за чланове скупштине. Гласа се за највише онолико кандидата колико по статуту месне заједнице има чланова скупштине.  Бирач може гласати само уколико је уписан у бирачки списак у својој месној заједници. Сваки бирач доказује свој идентитет личном картом или другом исправом са фотографијом и без ових докумената неће моћи да гласа. Уколико бирач није у могућности да дође на бирачко место (особа са инвалидитетом или неким другим тежим здравственим проблемом), може на дан избора обавестити бирачки одбор најкасније до 11.00 часова, који ће затим одредити на који начин ће му бити омогућено да оствари своје бирачко право.
 
Изборни процес ће се обавити тајним гласањем на гласачким листићима који се посебно штампају за сваку месну заједницу. Гласање се обавља на исти начин, као на локалним изборима 2008. године. Изборе спроводе изборне комисије у месним заједницама на гласачким местима. Изборна комисија објавиће резултате гласања на огласној табли у просторијама месних заједница, најкасније 48 сати од затварања бирачких места.
 
Сваки бирач и кандидат за члана скупштине, има право да поднесе приговор изборној комисији МЗ, због повреде изборног права у току избора. Приговор се подноси у року од 24 сата, од часа када је одлука донета, извршена радња или учињен пропуст на који се приговор односи.
 
Пре почетка изборног процеса, месне заједнице у којима се спроводе избори за чланове скупштине,  усвојиле су нове статуте који предвиђају да избори буду непосредни и тајни. Ово је први циклус непосредних избора за чланове скупштине месних заједница на којима ће бити примењен поступак који ће обезбедити демократски приступ избору нових чланова тајним гласањем. 

Leave a Comment