Планови у изради

Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда броја 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем е-763 Београд-Јужни Јадран деоница Београд-Пожега) Текст Графички део Оглас План детаљне регулације за доградњу производног комплекса „BOSIS“ доо Ваљево у делу насељеног места Попучке Документација Нацрт просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридорависоконапонског далековода 2x400kV Бајна башта – … Настави са читањем Планови у изради