Планови у изради

План детаљне регулације за доградњу производног комплекса “BOSIS” доо Попучке у делу насељеног места Попучке Текст Оглас Графички део   План генералне регулације „Градац“ Текст Оглас Документација   Просторни план подручја посебне намене државног пута IБ реда броја 27, Лозница-Ваљево-Лазаревац, деоница Иверак-Лајковац (веза са аутопутем е-763 Београд-Јужни Јадран деоница Београд-Пожега) Текст Графички део Оглас План … Настави са читањем Планови у изради