Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног Гасовода РГ – 13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

 • Документа
 • Оглас

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛИТЕТ ПОВРШИНСКОГ КОПА „КОЗЛИЧИЋ“ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ЛОКАЛИТЕТ ПОВРШИНСКОГ КОПА „КОЗЛИЧИЋ“

 • Текст плана
 • Текст животна средина
 • Оглас – Напред
 • Оглас – Политика
 • План, Графика и текст PDF

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу туристичког комплекса “Caritas Valjevo” у делу насељеног места Дивчибаре

 • Насловна
 • Оглас

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за туристички центар Дивчибаре

 • Насловна
 • Текст
 • Оглас – Напред
 • Оглас – Политика
 • Графика PDF
 • Графика DWG

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „НОВО НАСЕЉЕ“

 • Графика
 • Текст
 • Оглас – Напред
 • Оглас – Политика

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ГРАДАЦ“

 • Документација
 • Графика
 • Текст
 • Оглас – Напред
 • Оглас – Политика

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – РАНИ ЈАВНИ УВИД

 • Документација
 • Просторни план
 • Оглас

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД у НАЦРТ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ И ИЗВЕШТАЈ О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РЕГИОНАЛНОГ КОЛУБАРСКОГ СИСТЕМА СНАБДЕВАЊА ВОДОМ НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ,
НА ДЕЛУ ТЕРИТОРИЈА ГРАДА ВАЉЕВА И ОПШТИНА ЉИГ И МИОНИЦА

 • Документација
 • Оглас

РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за локалитет површинског копа „Козличић“

 • Документација
 • Оглас