ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА У ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧИЋ

 • НАЦРТ
 • Оглас Напред
 • Оглас Политика

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ блока између коридора железничке пруге и улице Мирка Обрадовића у просторној целини Колубара

 • НАЦРТ
 • Оглас Напред
 • Оглас Политика

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу производног комплекса у делу насеља Белошевац

 • НАЦРТ
 • СПУ
 • Граница плана
 • Оглас Напред
 • Оглас Новости
 • Оглас Напред – стратешка процена утицаја

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насељено место ПОПУЧКЕ

 • Документација
 • НАЦРТ
 • СПУ
 • Планирана намене лист а
 • Планирана намене лист б
 • Планирана намене лист в
 • Оглас Напред
 • Оглас Политика
 • Оглас – наставак јавне расправе – насељено место Попучке

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРОИЗВОДНОГ КОМПЛЕКСА У ДЕЛУ НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МРЧИЋ

 • Документација

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу производног комплекса у делу насеља Белошевац

 • Документација

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за насељено место ПОПУЧКЕ – рани јавни увид

 • Документација