ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за изградњу туристичког комплекса за “Caritas Valjevo” у делу насељеног места” Дивчибаре – нацрт плана

 • Документација
 • Оглас Новости
 • Оглас Напред

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за туристички центар Дивчибаре (ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ УВИД)

 • Амандмански текст
 • Интегрални текст
 • Оглас – Напред
 • Оглас – Политика
 • Графика PDF
 • Графика DWG
 • Документациона основа
 • Услови

Јавни увид у нацрт просторног плана подручја посебне намене разводног Гасовода РГ – 13 Београд-Ваљево-Лозница са елементима детаљне регулације

 • Документа
 • Оглас

ПРОСТОРНИ ПЛАН ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ РАЗВОДНОГ ГАСОВОДА РГ-13 БЕОГРАД-ВАЉЕВО-ЛОЗНИЦА СА ЕЛЕМЕНТИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ – РАНИ ЈАВНИ УВИД

 • Документација
 • Просторни план
 • Оглас