1. План детаљне регулације за простор Пословно комерцијане намене у улици Владике Николаја
  • Оглас 
  • Документација
 • План генералне регулације ЈУГ  – Јавни увид
  • Оглас 
  • Текстуални део
  • Графички део
 1. Измена и допуна плана генералне регулације “Привредна зона”
  • Оглас 
  • Одлука
 1. Измена “Измене и допуне плана генералне регулације за туристичко место Дивчибаре”
  • Оглас 
  • Текстуални део
 1. План детаљне регулације за изградњу камњнолома у делу насељеног места Забрдица
  • Текстуални део 
  • Елаборат 
  • План намене по фактичком стању 
  • План намене површина 
  • Положај локације у ширем окружењу 
 1. План детаљне регулације брана Причевић – Рани јавни увид
  • Документација из Службеног гласника града Ваљева 
  • Текстуални део – насловна страна 
  • Текстуални део 
  • Граница плана 
  • Ортофото 
  • Прегледна карта 
  • Извод из ППГ Ваљева – Намена простора 
  • Извод из ППГ Ваљева – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура 
  • ППГ Ваљево – Инфраструктура легенда 
  • ППГ Ваљево – Намена простора 
  • ППГ Ваљево – Намена простора легенда 
  • Каменица карта
  • Причевић карта 
  • Вујиновача 
  • Вујиновача 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Осечина 
  • Катастарске парцеле 
 1. Каменолом Забрдица – јавни увид
  • Графика
  • Текстуални део
  • Извештај
  • Оглас