Јавне набавке на које зе закон не примењује

Почетак » Јавне набавке на које зе закон не примењује

Јавне набавке на које зе закон не примењује
Градска управа града Ваљева

 

 

 

 

р.бр. Назив Наручилац
24.

Санитарна сеча стабала

Oбавештење са позивом

Oбавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
23.

Teхнички преглед објеката и сачињавање извештаја о техничком прегледу

Oбавештење са позивом

Градска управа града Ваљева
22.

Нивелисање шахт поклопаца и сливничких решетки фекалне и кишне канализације

Oбавештење са позивом

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
21.

Редовно одржавање атарских путева

Oбавештење са позивом

Oбавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
20.

Редовно одржавање макадамских улица

Oбавештење са позивом

Градска управа града Ваљева
19.

Одржавање програма за кадровску евиденцију

Oбавештење са позивом

Градска управа града Ваљева
18.

Прикључење објекта Етно тржнице на Дивчибарама на дистрибутивни систем електричне енергије

Oбавештење са позивом

Градска управа града Ваљева
17.

План набавки испод лимита за 2021. годину

План набавки испод лимита-Градоначелник

План набавки испод лимита-Градско веће

План набавки испод лимита-Скупштина града Ваљева

План набавки испод лимита

План набавки испод лимита 1. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 2. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 3. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 5. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 6. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 7. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 8. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 9. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 10. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 11. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 12. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 13. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 14. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 15. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 16. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 17. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 18. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 19. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 20. измена – Градска управа

План набавки испод лимита 21. измена – Градска управа

 

Градска управа града Ваљева
16.

Набавка новогодишњих пакетића за децу ромске националности

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
15.

Набавка водоводног – електро – браварског материјала

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
14.

Осветљења обележја у селима Пакље, Суводање и Ставе

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
13.

Набавка униформе за Комуналну милицију

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
12.

Геодетске услуге

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
11.

Прање возила

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
10.

Промоција резултата пројекта и важности борбе против беле куге

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
9.

Набавка добара за бифе

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
8.

Набавка таблица са називима улица и кућних бројева

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
7.

Школа родитељства

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
6.

Услуга за реализацију Едукација из области популационе политике, мере:
А) Едукација о здравим стиловима живота и мере
Б) Едукација о међугенерацијској сарадњи и солидарности: саветовање.

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
5.

Саветовалиште за труднице и породиље

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
4.

Услуге мерења нивоа комуналне буке

Услуга мерења нивоа комуналне буке

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
3.

Услуга закупа ВПС сервера за хостовање веб презентације града Ваљева

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
2.

Израда плана превентивних мера и ангажовање координатора за извођење радова из области безбедности и здравља на раду за пројекат Реконструкција објекта на основу пројекта унапређења енергетске ефикасности „Унапређење термотехничких система и термичког омотача Дома за физичку културу и рекреацију Партизан у Ваљеву“

Обавештење са позивом за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору

Градска управа града Ваљева
1.

План набавки испод лимита

План набавки испод лимита

План набавки испод лимита 2

План набавки испод лимита 3

План набавки испод лимита 4

План набавки испод лимита 5

Градска управа града Ваљева