Историјски архив

Logo arhivaВреме настанка: 1907. година

  • Намена: Првобитна намена била је хируршки павиљон окружне болнице у Ваљеву, за време Првог светског рата војна болница а данашња намена је архивска установа.
  • Руководилац пројекта: дипл.инг.арх. Милка Крстивојевић

Радови 1997. године

На згради депоа и управној згради, 1997. године, изведени су радови на препокривању и замени старог новим бибер – црепом и изведени лимарски радови. Две године касније зграда старе болнице је оштећена у нападу Нато снага, па су 1999. г. организовани радови на санацији и конзервацији, који су финансирани из општинског буџета.

55271338Радови 2008. године

  • Конзерваторски радови отпочели су 29.05.2008. на основу пројекта конзерваторских радова, сагласности на пројектну документацију од стране Републичког завода за заштиту споменика културе а након потписивања уговора о грађењу са Г.П.“КЕЈ“ Ваљево.

На објекту су изведени радови на враћању првобитног изгледа објекта, отварање раније зазиданих прозорских отвора и врата на јужној фасади. Радови на санацији оштећења у зидовима услед дејства земљотреса. Низ радова на поправци оштећења у зидовима, соклу, столарији и ентеријеру објекта. Израда степенишних конструкција на улазним вратима на јужној фасади и обнова терацо облоге на постојећим степеницама на северној страни објекта. Репарација постојећих врата и прозора, израда нових по угледу на постојеће позиције и уграња на месту где су формирани поново отвори. Демонтажа прскане фасаде, глетовање целе фасаде и извођење нове боје а према слоју и тону који је откривен у току радова на обнови изгледа Старе болнице. Радови на замени дотрајалих лимарских опшивки и поправци хоризонталног венца. Изведени су радови на поправци постојеће унутрашње столарије и бојење исте. Поправка и бојење двоја улазних врата на северној страни. Извршени су радови на електро инсталацији у архиву, замена постојећих сијалица, новим, штедљивим, дотрајали каблови су замењени новим силиконским, замењени су дотрајали прекидачи и утичнице. У разводним ормарима је извршена замена осигурача и заштита постављањем плоча према условима против пожарне заштите. Радови су окончани 1.11.2008. године.

Контакт: