Јавне набавке

Почетак » Јавне набавке

 

р.бр. Назив Наручилац
1. Услуге физичког обезбеђења зграда града Ваљева Градска управа града Ваљева
2. Услуге чишћења Градска управа града Ваљева
3. Набавка канцеларијског материјала Градска управа града Ваљева
4. ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА – ГРАД ВАЉЕВО Градска управа града Ваљева
5. Набавка електричне енергије Градска управа града Ваљева
6. Набавка канцеларијског материјала-поновљен поступак Градска управа града Ваљева
7. РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ НА УЛИЦАМА И ПУТЕВИМА Градска управа града Ваљева
8. Редовно одржавање асфалтираних путева Градска управа града Ваљева
9. Редовно одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
10. Редовно одржавање хоризонталне сигнализације на улицама и путевима. Градска управа града Ваљева
11. Набавка добара за бифе Градска управа града Ваљева
12. Пружање услуге „Дневни боравак за децу, младе и одрасле особе са инвалидитетом, са телесним инвалидитетом и интелектуалним сметњама Градска управа града Ваљева
13. Редовно одржавање јавних чесми и фонтана у граду Ваљеву. Градска управа града Ваљева
14. Редовно одржавање атарских путева Градска управа града Ваљева
15. Пружање услуге „Помоћ у кући“ Градска управа града Ваљева
16. Редовно одржавање макадамских улица Градска управа града Ваљева
17. Набавка канцеларијског намештаја Градска управа града Ваљева
18. Услуге кошења траве на јавним површинама на територији града Ваљева Градска управа града Ваљева
19. Услуге информисања јавности Градска управа града Ваљева
20. Изградња јавне расвете Улица Ужичка – I фаза Градска управа града Ваљева
21. Редовно одржавање макадамских путева Градска управа града Ваљева
22. Рехабилитација улица – пресвлачење улица новим слојем асфалта Градска управа града Ваљева
23. Инвестиционо одржавање јавног осветљења Градска управа града Ваљева
24. Редовно одржавање урбаног мобилијара и дечијих игралишта. Градска управа града Ваљева
25. Набавка и дистрибуција оброка за потребе Народне кухиње Градска управа града Ваљева
26. Израда пројектне документације за санацију пута у селу Дренаић . Градска управа града Ваљева
27. НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА Градска управа града Ваљева

Архива: 2018 |2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013