Јавна предузећа

Почетак » Град Ваљево » Јавна предузећа

„Агроразвој – ваљевске долине“

Предузеће „Агроразвој ваљевске-долине“ је основано од стране Скупштине града Ваљева у априлу 2015. године. („Службени гласник града Ваљева“ број 19/08). Предузеће је основано ради имплементације стратешких циљева града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизања конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава, што ће допринети унапређењу ... Детаљније

ЈКП „Водовод-Ваљево“

Предузеће "Установа за водовод и канализацију" формирано је 31. марта 1965. године, решењем Скупштине општине Ваљево. Касније, усаглашавањем са важећим законима о комуналним делатностима, предузеће се трансформише у РО "Водовод-Ваљево", а затим у ЈКП "Водовод-Ваљево". ЈКП "Водовод-Ваљево" се финансира из сопствених прихода ... Детаљније

ЈКП „Видрак“

Одлуком Скупштине општине Ваљево бр. 023-27/89-03 од 28.12.1989. године постојећа Комунална радна организација "Видрак" трансформисана је у Јавно комунално предузеће "Видрак" Ваљево. Предузеће је уписано у судски регистар код Привредног суда у Ваљеву под бројем Фи 703/89 са почетком рада 01.01.1990. године. У ... Детаљније

ЈКП „Топлана-Ваљево“

Предузеће је основано 28.10.1965. године и уписано у судски регистар као Стамбено предузеће. Усаглашено је са законом 26.06.2000. године као ЈКП "Ваљево" Ваљево, а одлуком Привременог органа општине Ваљево од 2008. године, промењено је у име ЈКП "Топлана-Ваљево", Ваљево и под ... Детаљније

JKП „Полет“

ЈКП "Полет" Ваљево је комунално предузеће које се скоро искључиво бави основном односно пијачном делатношћу. Сврха постојања односно основна делатност предузећа је организовање обављања пијачне делатности као једне од комуналних делатности која је значајна за функционисање града у области снабдевања становништва ... Детаљније

ЈП „Колубара“

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо - Ровни "Колубара" је основано 1989. године. Већински оснивач ЈП "Колубара" је Град Ваљево, док су суоснивачи Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица. ЈП "Колубара" је основано са циљем да ... Детаљније