Стипендирање надарених ученика и студената града Ваљева

Почетак » Стипендирање надарених ученика и студената града Ваљева » Актуелно » Стипендирање надарених ученика и студената града Ваљева

Mali_grb_grada_Valjeva

 

Скупштина града Ваљева дана 15.07.2016. године донела је Одлуку о стипендирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената (,,Службени гласник града Ваљева“ бр.11/2016). По овој Одлуци давалац стипендија и средстава је град Ваљево.

 

Надареним ученицима и надареним студентима у смислу ове Одлуке, сматрају се ученици основних и средњих школа и студенти свих нивоа студија и то:

А – Ученици основних школа:

 1. почев од трећег разреда ако су у предходној школској години завршили разред са просечном оценом успеха најмање 4,50 и ако су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима или рангираним међународним такмичењима, која су републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта.

 

Б – Ученици средњих школа ако имају просечну оцену успеха у предходној школској години најмање 4,50 и који:

 1. су ученици првог разреда средње школе а у основној школи су проглашени за ђака генерације, или
 2. су ученици свих разреда, ако су освојили једно од прва три места на републичким такмичењима или рангираним међународним такмичењима која су републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта.

 

В – Студенти високобразовних институција ако:

 1. су студенти прве године високошколских студија, а у средњој школи су проглашени за ђака генерације, или
 2. су студенти прве године високошколских студија, који имају просечну оцену успеха у предходној школској години најмање 4,50 и заузели су једно од првих 5 места на ранг листи за упис на високошколску институцију основних студија, а за високошколске институције основних студија из области уметности једно од прва три места, или
 3. су студенти прве године високошколских студија а који су у претходној школској години освојили једно од прва три места на републичким такмичењима или рангираним међународним такмичењима која су републичког ранга или вишег, из области науке, уметности и спорта
 4. су студенти високошколских студија свих осталих година и нивоа, који имају просечну оцену успеха у претходној школској години најмање 9,00.

 

Под републичким такмичењима или рангираним међународним такмичењима која су републичког ранга или вишег из области науке, уметности и спорта подразумевају се такмичења која су предвиђена у календару такмичења министарстава надлежних за послове образовања и спорта, за календарску годину за коју се дају средства у складу са овом одлуком.

 

У складу са овом Одлуком Градоначелник града Ваљева је донео Решење о образовању комисије чији су задаци да:

 1. Распише Конкурс за доделу стипендија,
 2. Изради образац пријаве на Конкурс за доделу стипендија,
 3. Спроведе поступак за доделу стипендија применом услова и критеријума у складу са Одлуком о стипедирању и додели средстава за подстицање образовања и усавршавања надарених ученика и студената,
 4. Сачини листу кандидата за доделу стипендија коју упућује Градоначелнику на разматрање, који доноси коначно Решење о додели стипендија.