Упутства и обрасци

Почетак » Упутства и обрасци

Из дана у дан ваљевске Градске управе се модернизују и приближавају грађанима, с циљем да грађани Ваљева што брже и једноставније обављају послове и остварују своја права. На градском сајту од сада су вам доступна упутства како да остварите права из области:

  1. Пријава штете настале услед елементарне непогоде
  2. Урбанизмa и грађевинарствa
  3. Друштвене бриге о деци
  4. Права војних инвалида, породица палих бораца и чланова породице умрлог војног инвалида
  5. Права цивилних инвалида рата
  6. Права бораца
  7. Допунска права војних инвалида и породица палих бораца из оружаних акција после 17. aвгуста 1990. године
  8. Категоризација угоститељских објеката
  9. Захтеви у вези бирачког списка
  10. Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца
  11. Захтев за стицање статуса енергетски угроженог купца због здравственог стања

Доступни су вам и потребни формулари и обрасци у pdf формату које можете преузети и директно у Adobe Reader-u попуњавати. Ускоро ће бити припремљена и постављена и остала упутства из делатности Управа града Ваљева.