Средњошколско образовање

Tehnicka_Skola_LOGO
1. Техничка школа „Ваљево

14000 Ваљево
Косте Абрашевић 1
014/221-602; 014/222-098; 014/221-529

Valjevska_Gimanzija logo
2. Ваљевска гимназија

14000 Ваљево
Вука Караџића 3
014/227-927; 014/221-622

Ekonomska skola LOGO
3. Економска школа „Ваљево“

14000 Ваљево
Даничићева 1
014/293-190; 014/221-462; 014/221-450

Medicinska skola LOGO
4. Медицинска школа „Др Миша Пантић“

14000 Ваљево
Карађорђева 118
014/225-670; 014/221-265

Poljoprivredna_Skola_LOGO
5. Пољопривредна школа са домом ученика „Ваљево“

14000 Ваљево
Владике Николаја 54
014/223-112; 014/221-557; 014/225-740

Muzicka skola LOGO
6. Музичка школа „Живорад Грбић“

14000 Ваљево
Карађорђева 122
014/222-267; 014/291-535