ПУ „Милица Ножица”

Основна делатност Установе је делатност предшколског васпитања и образовања. Установа обавља и делатности којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена заштита и социјална заштита деце предшколског узраста, у складу са законом. Поред основне делатности, Установа обавља и проширену делатност, на основу решења Министарства просвете и науке.

Седиште Предшколске установе «Милица Ножица» Ваљево, налази се у улици Владе Даниловића бр. 9. Установа обавља делатност у издвојеним одељењима и то:

 • 1. Објекат „Звончић“, ул. Владе Даниловића бр. 9;
 • 2. Објекат „Хајди“, ул. Хајдук Вељкова бр. 19;
 • 3. Објекат „Бамби“, Насеље ослободилаца Ваљева бб;
 • 4. Објекат „Колибри“, ул. Стевана Бороте бб;
 • 5. Објекат „Наша радост“, Насеље Миливоја Бјелице бб;
 • 6. Објекат „Пчелица“, Пети Пук бб;
 • 7. Објекат „Бубамара“, ул. Подгорска бб;
 • 8. Објекат «Др Михаило Ступар», ул. Синђелићева бр. 50;
 • 9. Објекат «Видра», ул. Сувоборска бб;
 • 10. Бранковина у селу Бранковини;
 • 11. Каменица у селу Ваљевска Каменица.

Предшколска установа треба да обезбеди детету средину за учење и развој која ће задовољити дечје потребе и пружити му прилику да оствари своја права на васпитање, образовање, здравствену и психолошку заштиту.
Предшколски програм представља оријентацију медицинским сестрама и васпитачима за креирање сопствених програма за рад са децом у својим групама.

Основне вредности на којима се заснива Предшколски програм су:

 • Идеја о детињству као јединственом, базичном врло важном периоду у човековом животу;
 • Хуманистичко и холистичко схватање природе детета као активног, интерактивног и креативног бића;
 • Интегративни приступ учењу и развоју деце;
 • Примена сазнања о улози одраслих у одрастању детета и значају уређења средине за учење и развој деце, како физичке, тако и социјалне, пословна комуникација утемељена на етичким вредностима.

Основни циљ васпитно-образовног рада је подстицање целовитог развоја кроз упознавање и грађење односа са собом, другим људима и светом који нас окружује.

Контакт:

 • Владе Даниловића 9
 • Телефон: 014 220 934