• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Туристичка организацијa Ваљево

Почетак » Туристичка организацијa Ваљево » Данас у граду » Туристичка организацијa Ваљево

tov_logo_webТуристичка организација Ваљево формирана је Одлуком Скупштине града Ваљева о организовању ЈП „Ваљево-турист“ као Туристичке организације од 30. јуна 2011. године број 011-39/11-04 и правни је следбеник ЈП „Ваљево-турист“. Туристичка организација Ваљево регистрована је код Привредног суда у Ваљеву од 11.10.2011. године, а почела са радом 26.10.2011. године.

Oсновна делатност ТОВ је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије:

 • промоција туризма града;
 • координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма;
 • годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
 • обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града (штампане публикације, аудио и видео промо материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивањa туристичке сигнализације;
 • прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма
 • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
 • организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информaција туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
 • посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
 • подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
 • друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.

Контакт: