Туристичка организацијa Ваљево

Почетак » Туристичка организацијa Ваљево » Данас у граду » Туристичка организацијa Ваљево

tov_logo_webТуристичка организација Ваљево формирана је Одлуком Скупштине града Ваљева о организовању ЈП „Ваљево-турист“ као Туристичке организације од 30. јуна 2011. године број 011-39/11-04 и правни је следбеник ЈП „Ваљево-турист“. Туристичка организација Ваљево регистрована је код Привредног суда у Ваљеву од 11.10.2011. године, а почела са радом 26.10.2011. године.

Oсновна делатност ТОВ је уређење пословања и допринос успешнијем пословању у области економије:

  • промоција туризма града;
  • координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређење и промоцију туризма;
  • годишњег програма и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима Туристичке организације Србије;
  • обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности града (штампане публикације, аудио и видео промо материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивањa туристичке сигнализације;
  • прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма
  • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
  • организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информaција туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
  • посредовање у пружању услуга у домаћој радиности;
  • подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређење простора;
  • друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом.

Контакт: