Председник Скупштине града

БИОГРАФИЈА ПРЕДСЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ПРОФ. ДР СНЕЖАНЕ РАКИЋРођена 31.08.1962.године у Ваљеву, где је завршила основну и средњу Економску школу. Економски факултет у Београду завршила је 1986. године са просечном оценом 9,21. Постдипломске студије на Економском факултету у Београду завршила 1992. године, положивши испите са просечном оценом 9,50 и одбранивши магистарски рад 23.12.1992.године на тему „Утицај међузависности динамике трошкова и степена коришћења капацитета на пословни успех индустријског предузећа“.

 

Докторску дисертацију на тему „Утицај организационих промена на процес преструктурирања предузећа“, пријавила 2003. године, а исту одбранила 31.03.2010. године, на Факултету за пословне студије „Мегатренд“ Универзитета у Београду.

Пословну каријеру започела почетком 1998. године у Руднику неметала „Ваљево“, радећи на пословима самосталног референта за план, анализу и расподелу, а затим на пословима финансијског руководиоца.

Наставну каријеру започела 10.04.1993. избором за стручног сарадника на Вишој економској школи Ваљево. У каснијем периоду унапређена у звање предавача, вишег предавача и професора струковних студија.

Од 1993-2004. у својству стручног сарадника и предавача успешно изводила наставу из великог броја наставних дисциплина: Основи статистичке анализе, Основи рачуноводства, Пословних финансија, Пословна логистика, Економика и организација предузећа, Међународни транспорт и шпедиција, Трговински менаџмент, Економика бизниса и Економија.

На радно место наставника у звању професора струковних студија за уже научне области Маркетинг и трговина и Менаџмент и организација распоређена је 2010. године.

Објавила већи број радова, од чега, један магистарски рад, једну докторску дисертацију, 12 уџбеника и преко 30 радова из области економије.

Изводи наставу на основним и мастер студијама на предметима: Пословна логистика, Предузетништво и Предузетнички бизнис.

Поред ангажовања у настави, била је и ментор на студијским програмима Банкарство и осигурање, Маркетинг и трговина и Пословни менаџмент. Била члан Савета Школе, у периоду од 2008-2014, и у периоду од 2017-2020.

Члан савета Академије струковних студија Западна Србија, од средине јуна 2020.

Шеф катедре за менаџмент и бизнис од средине јуна 2020. године.

Организовала стручне посете у преко 30 успешних компанија за студенте двогодишњих и трогодишњих студија за предмете: Царински систем и царински поступак, Међународни транспорт и шпедиција са осигурањем, Економика предузећа, Пословна логистика, Предузетништво и Предузетнички бизнис.

Била ментор на више десетина дипломских и завршних радова, од почетка увођења трогодишњих студија.

У својству Координатора за сарадњу са привредом и локалним самоуправама, у периоду од 2018-2020. године закључила  више од 50 Уговора о пословној сарадњи.

Члан је Српске напредне странке од марта 2011. године.

Одборник је у Скупштини града Ваљева у два мандата и то: од 2012-2016 и од 2016-2020.

Удата и мајка је двоје деце.

 

БИОГРАФИЈА ЗАМЕНИКА ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ВИКТОРА МИЋИЋА

Члан Српске напредне странке, рођен 11.06.1975. године у Ваљеву, завршио основну школу „Андра Савчић“, садашњу Трећу основну школу и средњу техничку школу „Милица Павловић“ у Ваљеву. Вишу економску школу „Прота Матеја Ненадовић“ завршио у Ваљеву, одсек финансије. Од 1993. до 1999. године приватни предузетник и власник Приватног предузећа. Запослен у предшколсој установи „Милица Ножица“ Ваљево. Одборник у претходном сазиву од 2016. до 2020. године, шеф одборничке групе у периоду од 2018. до 2019. године. Ожењен, отац двоје деце.

 

БИОГРАФИЈА СЕКРЕТАРA СКУПШТИНЕ МЛАДЕНА СИМОВИЋА

Младен Симовић рођен је 1984. године у Сарајеву а од своје четврте године живи у Ваљеву. Завршио је правни факултет и положио правосудни испит. У Основном суду у Ваљеву радио је од 2011. год. до 2014. године на пословима судијског приправника а од 2014. до 2016. године на пословима судијског помоћника. Као секретар Медицинске школе „Др Миша Пантић“ Ваљевo радио је 2018. годинe а након тога до јуна 2019. год. прелази за секретара Музичке школе „Живорад Грбић“ Ваљево. Од јуна 2019. године запослен је у Градској управи града Ваљева. Ожењен је и отац двоје деце.