ЈКП „Топлана-Ваљево“

278767_0Предузеће је основано 28.10.1965. године и уписано у судски регистар као Стамбено предузеће. Усаглашено је са законом 26.06.2000. године као ЈКП „Ваљево“ Ваљево, а одлуком Привременог органа општине Ваљево од 2008. године, промењено је у име ЈКП „Топлана-Ваљево“, Ваљево и под новим именом уписано је у Регистар привредних субјеката 26.06.2008. године.

Претежна делатност ЈКП „Топлана-Ваљево“ је снабдевање паром и климатизацијом и обавља се на територији Града Ваљево

ЈКП „Топлана-Ваљево“ је основана ради редовне производње и дистрибуције топлотне енергије. Мисија ЈКП „Топлана-Ваљево“ је да свим корисницима топлотне енергије који су прикључени на систем даљинског грејања као и корисницима који енергију добијају из локалних котларница обезбеди редовно снабдевање топлотном енергијом.

Контакт: