• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.
 • Текстуални део 
 • Границе просторних целина 
 • Постојеће стање 
 • Културна добра, археолошка налазишта и зоне заштите 
 • План намене 
 • План намене – Знаменито место 
 • План намене – Центар заједнице села 
 • План саобраћаја 
 • Профили улица 
 • Синхрон план 
 • Начин спровођења плана 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације за део насељеног места Бранковина је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 04/15.