• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Генерални урбанистички план града Ваљева

 • Текстуални део 
 • Постојеће стање 
 • Претежна планирана намена површина 
 • Генерално решење саобраћајне мреже 
 • Електро мрежа 
 • Телекомуникације 
 • Водовод 
 • Канализација 
 • Топловод 
 • Гасовод 
 • Целине за даљу урбанистичку разраду 
 • Непокретна културна добра 

 
* НАПОМЕНА: Генерални урбанистички план града Ваљева је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 05/13.