ЈКП „Водовод-Ваљево“

logo-textПредузеће „Установа за водовод и канализацију“ формирано је 31. марта 1965. године, решењем Скупштине општине Ваљево. Касније, усаглашавањем са важећим законима о комуналним делатностима, предузеће се трансформише у РО „Водовод-Ваљево“, а затим у ЈКП „Водовод-Ваљево“.

ЈКП „Водовод-Ваљево“ се финансира из сопствених прихода остварених обављањем своје основне делатности, као и споредних делатности – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, уклањање отпадних вода, изградња цевовода, као и изградња хидротехничких објеката.

ЈКП „Водовод-Ваљево“ обавља следеће делатности:

 • сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
 • уклањање отпадних вода
 • изградња цевовода
 • изградња хидротехничких објеката
 • рушење објеката
 • припрема градилишта
 • постављање водоводних и канализационих система
 • трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
 • друмски превоз терета
 • архитектонске и инжењерске делатности, инжењерско испитивање и анализа
 • инжењерска делатност и техничко саветовање

Контакт: