Локална пореска администрација

Почетак » Локална пореска администрација

lokalna poreska administracijaДо пре неколико година се само мањи део пореза који смо плаћали као порески обвезници враћао у буџет Града.

Захваљујући тим средствима, одржавали смо и градили улице, путеве, водовод, канализацију, школе, вртиће и друге објекте. Нови Закон о финансирању локалне самоуправе омогућио је да се средства из изворних прихода у целости користе у локалној самоуправи за обављање њених послова.

Изворне приходе чине: порези на имовину, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон, локалне административне и комуналне таксе, боравишне таксе, накнада за заштиту и унапређење животне средине…

Наплату најважнијег међу свим изворним приходима, пореза на имовину, до 1. јануара 2008. године обављала је Пореска управа, а сада то ради Градска управа. То је врло значајно за све нас јер ћемо бољом наплатом пореза на имовину имати боље улице, путеве, водоводну и канализациону мрежу, уређеније вртиће и школе. Због тога је важно да се придружимо суграђанима који већ плаћају порез на имовину и поднесемо пореске пријаве за сваку непокретност.

Градска управа града Ваљева

Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода

Вука Караџића 54 Ваљево
[email protected]

Славица Павловић – руководилац одељења
014/ 241 – 050

Ружа Стојковић – шеф одсека за наплату изворних прихода
014/226 – 112

014/222 – 358

Нада Стојковић Тасић – комуналне таксе утврђивање и контрола
Мима Чворић – комуналне таксе утврђивање и контрола
014/241 – 049

Ана Мијаиловић – имовина физичких лица
Данијела Ивановић – имовина физичких лица
Милица Савић – имовина физичких лица
014/241 – 048

Анђелка Илић – пореско књиговодство
Јелена Милосављевић – пореско књиговодство
Јелена Пејић – пореско књиговодство
014/222 – 734