Услужно информативни центар

Почетак » Услужно информативни центар

DSCN0039-1

У приземљу Градске управе у Ваљеву налази се Информативно – услужни центар.

На овом месту се оверавају документи (личне карте, изјаве, отварају радне књижице).

На улазу у информативно услужни центар налази се шалтер информација где грађани могу добити све неопходне информације усмено или на тел:014/ 294 – 888.

Посредством инфо-центра побољшава се комуникација са грађанима. Поједностављивањем процедуре, грађани боље разумеју надлежности и функције органа и служби града и треба им мање времена да ураде послове, због којих су и дошли.

Савременим системом омогућава прозивања, грађани не чекају у редовима, већ након пријаве, одмах по доласку, добију свој број, на основу чега ће бити у прилици да обаве посао због којег су дошли, на шалтеру који је најмање заузет.. На тај начин, избегавају се, до сада уобичајене гужве на шалтерима, стајање и чекање у редовима.

Осим тога, знатно су пријатнији и лепши услови за обављање посла. што доприноси, да боравак у холу Градских управа, због овера докумената и других послова, грађанеима не представља напор.

Шалтер 1 Писарница 014/294825
Шалтер 2 Писарница 014/294825
Шалтер 3 Писарница 014/294827
Шалтер 4 Писарница 014/294828
Шалтер 5 Матичари 014/294828
Шалтер 6 Матичари 014/294828
Шалтер 7 Друштвене делатности референти за породиљско 014/294 837/838
Шалтер 8 Друштвене делатности референти за породиљско 014/294 837
Шалтер 9 Друштвене делатности  референти за дечји додатак 014/294847
Шалтер 10 Друштвене делатности  референти за дечји додатак 014/294847
Шалтер 11 Овера докумената 014/294848
Шалтер 12 Овера докумената 014/294848
Шалтер 13 Одобрење за изградњу 014/294769
Шалтер 14 Овера докумената 014/294768
Шалтер 15 Пореска администрација 014/294767