Урбанистички пројекти у изради

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта јавне намене, приступних саобраћајница, у оквиру петље Дивци.
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за утврђивање јавног интереса и изградњу деонице дистрибутивног гасовода МОР 16 бар
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-пословног објекта на кп 422-22 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбеног објекта за повремени боравак на КП 429/3,429/4,429/10 и 1051 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу објекта јавне намене – изградња моста на реци Љубостињи
  • Документација

 

 • УРБАНСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за изградњу сеоског туристичког домаћинства на к.п. 1201 и 1280 К.О. Тубравић
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за стамбено-посл. обј. на 888-1 и 888-3 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ за потребе изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на кп 869 и 870-4 КО Дивчибаре
  • Документација

 

 • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ДП IБ РЕДА БРОЈ 27 ЛОЗНИЦА-ВАЉЕВО-ЛАЗАРЕВАЦ, ДЕОНИЦА ИВЕРАК-ЛАЈКОВАЦ
  • Документација