Урбанистички пројекти у изради

  • УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на КП 774 КО Дивчибаре
    • Документација

 

  • Урбанистички пројекат за изградњу спортско-рекреативног центра у МЗ Попаре, Ваљево на к.п.бр.11268/1, 11268/9, 11268/10, 11268/11, 11268/12 и 11268/13
    • Документација