• О Ваљеву
 • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Урбанистички пројекти у изради

Урбанистички пројекат изградње стамбеног објекта апартманског тима на кат. парцели бр. 414/23 КО Дивчибаре

 • Документа
 • Оглас

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и реконструкцију и доградњу стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 6449 и 6450 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу Камп центра на Градцу на кат. парцели бр. 10483 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње пословно стамбеног објекта на кат.парцели бр. 936/3 и 937 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 297/6 и 297/7 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 404-25 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбеног објекта на кат. парцели бр. 3618 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње апартманског објекта на кат. парцели бр. 579/3 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 686/1 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње стамбено-пословног објекта на кат. парцели бр. 6702 и 6703 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 404/25 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за изградњу апартманског објекта на кат. парцели 551/8, КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу комерцијално-туристичког објекта апартманског типа на кат. парцелама бр. 930, 931 и 934/2 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат за кат. парцелу бр. 18601 КО Ваљево

 • Документа

Урбанистички пројекат изградње привредног објекта на кат. парцели бр. 82/1 КО Белошевац

 • Текст
 • Оглас

Урбанистички пројекат на кат. парцели бр. 650-1, 651, 652-2 КО Дивчибаре

 • Документа

Урбанистички пројекат на кат. парцели бр. 579-3 КО Дивчибаре

 • Документа