Урбанистички пројекти у изради

 • Урбанистички пројекат за кат. парцелу бр. 2809, 2810, 2811 и 2812, КО Попучке
  • Документација
  • Графика
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 609/15 КО Дивчибаре
  • Појекат
  • Идејно решење
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 422/30 КО Дивчибаре
  • Појекат
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат за кат. парцелу бр. 18598 КОЗА КАТАСТАРСКУ ПАРЦЕЛУ број 18598 КО Ваљево
  • Пројекат
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 438/8 КО Дивчибаре
  • Пројекат
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат реконструкције и доградње стамбеног објекта на кат. парцели бр. 285/1 КО Бујачић
  • Пројекат
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу производног објекта за прераду воћа на кат. парцели бр. 14006/3 КО Ваљево
  • Пројекат
 • Урбанистички пројекат изградње за кат. парцелу бр. 1042 КО Дивчибаре
  • Пројекат
  • Идејно решење
  • Графика
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације и изградњу стамбено-пословног објекта апартманског типа на кат. парцели бр. 644/4 КО Дивчибаре
  • Пројекат
  • Оглас
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу хотелског комплекса на кат. парцели бр. 405/1 КО Дивчибаре
  • Пројекат
  • Идејно решење
  • Текстуално образложење
  • 3д модел
 • Урбанистички пројекат за урбанистичко – архитектонску разраду локације и изградњу стамбеног објекта апартманског тима на кат. парцели бр. 414/1 КО Ваљево
  • Пројекат
  • Идејно решење