Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Према попису из 2011. године, на територији града живи 90.312 становника. Ваљево се налази на просечној надморској висини од 185 метара. Током историје српског народа Ваљевци су често имали истакнуту улогу у покретима за национално ослобођење, али, поред војсковођа и народних вођа, знатан је и број значајних књижевника, уметника и научника пореклом из Ваљева.

Истовремено, Ваљево се сврстава и међу најстарија градска насеља Србије. Име Ваљево се по први пут среће у једном документу сачуваном у Хисторијском архиву у Дубровнику, а датираном на 1393. годину. Од тада насеље има преко шест стотина година потврђеног континуираног постојања. Ваљево има повољан географски положај који се огледа у близини више важних саобраћајница, као што су Ибарска магистрала и пруга Београд – Бар. Такође, Ваљево се налази на мање од 100 km од Београда, главног града Србије.

У Ваљеву настаје река Колубара која настаје од река Јабланице и Обнице. У Колубару се, на територији Ваљева, такође уливају реке Љубостиња и Градац.

У Петници, на 5 km од Ваљева, налазе се отворени базени и терени за мале спортове, као и вештачко језеро на реци Поцибрави — стециште купача и риболоваца.

ВАЉЕВО

У време Лазара Цара
и Милице му Царице
На обалама Градца и Колубаре
Шћућуриле се беху ваљарице.

Ваљаху ваљано ваљарице
Ваљаху разне вунене ствари,
Ваљаху сукна, ваљаху шубаре
И за то капаху парице
Обогатише се ваљари.

И они, у време Деспотово
Уз обалу Колубаре, лево
Дигоше насеље ново
Ваљево.

(Милован Витезовић)