Дневни боравак за децу са посебним потребама

2

Назив организације/институције: Удружење за помоћ деци са посебним потребама „Наши снови“
Адреса: Владе Даниловића 8
Град: Ваљево
Контакт телефон: 014/284-319

Факс: 014/284-319

E-mail: [email protected]
www.nasisnovi.org.rs

1

Основни циљ деловања организације/институције:

 • унапређење положаја деце и омладине са са сметњама у физичком и интелектуалном развоју
 • пружање стручне подршке родитељима и члановима породица
 • организовање дневних услуга и развој програмских активности
 • пружање услуге Дневног боравка за децу и младе са сметњам у развоју у Ваљеву

Сервиси подршке за особе са инвалидитетом:

Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Активности:

 • развој вештина свакодневног живота и старања о себи, усвајање навика и вештина самосталне бриге о себи које се односе на исхрану, облачење и обување, чување ствари, развој хигијенских навика и чување здравља
 • комуникација; развој социјалне комуникације и међуљудских односа
 • рекреативне и културне активности; присуствовање спортским, уметничким и културним догађајима
 • примена Монтесори радионица
 • исхрана, обезбеђена 3 оброка
 • здравствена заштита: мерење крвног притиска, мерење телесне тежине, подела редовне терапије, елементарне хигијенске навике
 • подршка породицама
 • континуирана едукација запослених за директан рад са корисницима

Радно време: Сваког радног дана од 7-15 сати, једном недељно од 7-19 сати.

Како сервис/услуга доприноси побољшању квалитета живота корисника: Дневни боравак значајно доприноси квалитету живота особа са сметњама у развоју и њиховим породицама. Овом услугом се обезбеђује позитивно искуство боравка изван породице, а члановима породице слободно време за бављење радним и другим активностима и останак у природној средини чиме се превенира смештај у установе.