Истраживачка станица Петница

Истраживачка станица Петница (ИСП) је самостална и независна организација која се бави развојем научне културе, научне писмености, образовања и културе. Активности ИСП су највећим делом усмерене на младе – на ученике и студенте, као и на обуку наставника у новим техникама, методама и садржајима у области науке и технологије. Програми ИСП обухватају широк спектар области и дисциплина у оквиру природних, друштвених и техничких наука.

Сваке године Истраживачка станица Петница организује велики број различитих програма у облику курсева, семинара, научних кампова, радионица, најчешће у трајању од више дана. На овим програмима као предавачи гостују искусни научни радници и истраживачи из великог броја научних института и факултета са којима ИСП сарађује.
Главнина програма ИСП је намењена основној циљној групи – ученицима средњих школа, тј. младима у узрасту од 15 до 19 година. Њима се нуди могућност да се пријаве за читаву серију семинара и курсева током једне године који се одржавају у неколико термина током зиме, пролећа, лета и јесени. ИСП самостално врши избор ученика који ће се позвати да учествују на програмима.

petnicaНеколико пута током године ИСП организује и програме намењене ученицима основних школа – углавном завршних разреда.

ИСП је позната и по посебним курсевима намењеним наставницима основних и средњих школа. Основни циљ ових програма је упознавање наставника са савременим методама и садржајима у одговарајућим областима и школским предметима.

УНЕСКО, организација Уједињених нација за науку, културу и образовање донела је одлуку о покровитељству обележавања јубилеја 30 година постојања и рада Истраживачке станице Петница „због очигледног доприноса развоју науке и образовања“.

Циљ истраживачких активности ученика није да остваре неки одређени научни резултат, већ да овладају коректном методологијом истраживачког рада од замисли и формулације пројекта, преко његове припреме и реализације, па до формулације и представљања резултата.
Вишегодишњи учесници петничких програма и конференција могу бити кандидовани за студенте сараднике и тако бити у прилици да активно учествују у креирању и извођењу образовних програма. У Станици се не оцењује знање полазника. Станица полазницима семинара не издаје документе о успеху, односно дипломе. Похађање семинара ученику не може донети никакве формалне олакшице или погодности (стипендије, лакши упис, награде итд.). Истраживачка станица Петница такође не издаје препоруке ученицима за било коју намену.

Став ИСП је да је писани истраживачки рад, нарочито уколико је квалитетно урађен и изабран за учешће на Конференцији, а тиме и публикован у Зборнику радова, најбоља препорука о квалитетима појединог ученика.

Образовни програми Истразивацке станице Петница намењени су разлицитим категоријама превасходно младих људи: уценицима, студентима, последипломцима, наставницима, свима који су заинтересовани за науку и истразивацки рад, било као своју професионалну делатност, било као хоби или потребу за бољом лицном обавестеносцу и знањем. ИСП је посебно стало да у своје програме укљуци полазнике из средина где нема довољно услова за додатно наузно информисање и образовање.

ПРОГРАМИ ЗА СРЕДЊОШКОЛЦЕ

Програми намењени ученицима средњих школа представљају главнину образовних активности у Петници. ИСП има успостављене контакте са неколико стотина скола у Србији (као и са једним бројем школа у Републици Српској, Македонији, Словенији, Босни и Херцеговини) које почетком сваке школске године, по добијању детаљних информација и упутстава од Станице, предлажу своје најзаинтересованије ученике од 1. до 4. разреда. На основу добијених предлога, стручни тимови у Петници врше избор ученика који ће бити позвани на тзв. Зимске семинаре – прве у годишњој серији од 3 до 5 програма које ће сваки од позваних имати могућност да похађа. Зимски семинари су првенствено теоријског типа, трају 6-7 дана и садрже веома интензиван програм предавања, разговора и вежби, укључујући и проверу предзнања полазника. Основни циљ ових Семинара је да полазници буду упознати са свим странама научне дисциплине за коју су се определили.

Након Зимских семинара, најзаинтересованијима међу полазницима пружа се прилика да похађају Пролећне семинаре. Они су методолоског карактера и одржавају се у периоду април-мај. Главне теме ових семинара су везане за проблеме поставке и спровођења експеримента, технике обраде и презентације резултата. После Пролећних, на реду су Летњи научни кампови (јун-август) где је тежисте рада на реализацији пазљиво одабраних самосталних истразивачких пројеката кроз које полазници имају сансу да упознају принципе, али и тескоће реалног процеса научног истразивања. Током јесени, за средњошколце који су похађали Летње кампове, организују се Јесењи семинари из различитих тема и области које не морају имати везе са областима претходних семинара, већ могу залазити и у домене технике, културе, уметности, новинарства, економије итд.

ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВЦЕ

Крајем школске године (мај-јуни) Истразивачка станица организује посебан тип програма виседисциплинарног карактера – Летња научна школа, намењену ученицима 7. разреда основних школа. Тежисте овог програма је на упознавању ученика са основним техникама и принципима научног истразивања (посматрање, мерење, извођење закључака, рад са инструментима, рад на терену и сл.). Пријављивање за ЛНС се организује поцетком другог полугодишта преко мреже матичних основних школа у Србији.
За ученике основних школа из околине Ваљева организују се посебни једнодневни програми неколико пута годишње.

ПРОГРАМИ ЗА СТУДЕНТЕ

За студенте универзитета ИС Петница организује већи број разноврсних програма – курсеве, радионице, праксе, семинаре и конференције. Неки од ових програма су део редовне наставе на факултетима, а део су посебни програми припремљени у Петници.

ПРОГРАМИ ЗА НАСТАВНИКЕ

За наставнике средњих и основних скола, ИС Петница запоцела је, у сарадњи са Министарством просвете Србије, организовање серије програма намењених иновацији знања, односно упознавању наставника са новим захтевима, методама и садржајима научне наставе. Професорски семинари су тако постали уобичајена и врло корисна пракса.

МЕЂУНАРОДНИ ПРОГРАМИ

ИС Петница има развијену сарадњу са низом установа у другим земљама и међународним асоцијацијама које се баве унапређивањем научне наставе. Многи програми Станице отворени су за полазнике и сараднике из иностранства, а најбољим полазницима се омогућује учешће на различитим камповима, семинарима и конференцијама широм света.

Контакт: