ПДР за простор пословно комерцијалне намене у улици Владике Николаја

  • Текстуални део 
  • Графички део 

* НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.