ПДР за простор пословно комерцијалне намене у улици Владике Николаја