ПГР Привредна зона

 • Текстуални део 
 • Граница 
 • Постојећа намена 
 • Планирана намена 
 • Власнички статус 
 • Ранг саобраћајница 
 • Саобраћај 1 
 • Саобраћај 2 
 • Саобраћај 3 
 • Саобраћај 4 
 • Хидротехничка и телекомуникациона инфраструктура 
 • Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 06/15.