ПГР Привредна зона

Друга измена ПГР Привредна зона
 • Документациона 
 • План 
Измена и допуна ПГР Привредна зона
 • Текстуални део 
 • Графички део 

* НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.

ПГР Привредна зона
 • Текстуални део 
 • Граница 
 • Постојећа намена 
 • Планирана намена 
 • Власнички статус 
 • Ранг саобраћајница 
 • Саобраћај 1 
 • Саобраћај 2 
 • Саобраћај 3 
 • Саобраћај 4 
 • Хидротехничка и телекомуникациона инфраструктура 
 • Електроенергетска и термоенергетска инфраструктура 

* НАПОМЕНА: План генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 06/15.