ПДР за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица