ПДР за изградњу каменолома у делу насељеног места Забрдица

  • Текстуални део 
  • Графички део 

 
* НАПОМЕНА: Измена и допуна генералне регулације Привредна зона је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 08/19.