• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Просторни план града Ваљева

  • Текстуални део 
  • Намена простора 
  • Инфраструктура насеља 
  • Мрежа насеља, енергетска и телекомуникациона структура 
  • Туризам и заштита простора 
  • Имплементација плана 

 
* НАПОМЕНА: Просторни план града Ваљева је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 03/13.