„Агроразвој – ваљевске долине“

Предузеће „Агроразвој ваљевске-долине“ је основано од стране Скупштине града Ваљева у априлу 2015. године. („Службени гласник града Ваљева“ број 19/08).

Предузеће је основано ради имплементације стратешких циљева града Ваљева из области пољопривреде, кроз подизања конкурентности ваљевских пољопривредних газдинстава, што ће допринети унапређењу пољопривреде и побољшању социјално економског статуса становништва руралних подручја, подизања њиховог самопоуздања и сеоска и рурална подручја учинити погодним местом за живљење на коме становништво живи од плодова свога рада.

Примарна делатност предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управњање њима. Поред претежне делатности предузеће ће обављати и  делатности уређење послова и допринос успешнијем пословању у области економије, посредовање у продаји пољопривредних сировина, животиња, текстилних сировина и полупроизвода.

„Агроразвој – ваљевске долине“ ће припремати и реализовати „Програм мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева“ у складу са националном Стратегијом пољопривреде и руралног развоја 2014. – 2024. и  Стратегијом руралног развоја града Ваљева 2012.–2022. године.

„Агроразвој – ваљевске долине“ вршиће директну стимулацију и субвенционисање пољопривредне производње, подстицање удруживања поњопривредних произвођача кроз кластере, задруге, удружења и њихово повезивање са потенцијалним купцима, извозницима. Поред наведеног предузеће ће пружати саветодавну и стручну помоћ пољопривредним произвођачима.

„Агроразвој – ваљевске долине“ ће самостално, и у сарадњи са партнерима припремати пројекте и конкурисати за расположива средства домаћих и страних донатора.

Контакт: