ПГР за Туристички центар Дивчибаре

 • Текстуални део 
 • Постојеће стање 
 • Постојеће стање 
 • Намена 
 • Намена 
 • Регулација, нивелација и саобраћајно решење 
 • Регулација, нивелација и саобраћајно решење 
 • Регулација, нивелација и саобраћајно решење 
 • Синхрон план инфраструктуре 
 • Синхрон план инфраструктуре 
 • Начин спровођења плана 
 • Начин спровођења плана 

 
* НАПОМЕНА: Измене и допуне плана генералне регулације за туристички центар Дивчибаре је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 02/15.
 
ИЗМЕНА „ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР ДИВЧИБАРЕ“