• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.
  • Текстуални део 
  • Катастарско топографски план 
  • Постојећа намена 
  • Планирана намена 
  • Целине 
  • Саобраћај 
  • Синхрон план 
  • Спровођење 

 
* НАПОМЕНА: План генералне регулације Ремонт је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 02/14.