• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

Комунална полиција

Служба комуналне полиције врши надзор и контролу по службеној дужности у складу са прописима узимајући у обзир иницијативе, представке, пријаве грађана и на лицу места сачињава службену забелешку.

На лицу места изриче казну и подноси захтев за покретање прекршајног поступка.

У Граду Ваљеву има комуналних 8 полицајаца.

Дежурни телефон патроле: 064-875-27-56
Телефон за пријаве грађана 014-241-051

Адреса е-поште за пријаве: [email protected]

Вука Караџића 54