Апотекарска установа Ваљево

Дуга традиција апотекарства у Ваљеву датира од отварања прве апотеке у Ваљеву коју је основао мр пх. Клаудије Прикелмајер 5. септембра 1870. године. Током наредних деценија отворено је још неколико апотека које се шездесетих година уједињују под називом Апотекарски центар Ваљево. Осамдесетих година послују у оквиру Здравственог центра Ваљево, а 20. јула 1993. године апотеке у општинама Ваљево, Осечина, Мионица, Љиг, Лајковац и Уб се организују као Апотекарска установа Ваљево.

drustvena1

Новембра 2007. године Општина Ваљево преузима надлежност од Републике Србије, а апотека добија назив Здравствена установа Апотека ”Ваљево” са седиштем у Ваљеву, Железничка 12а.
Здравствена установа Апотека ”Ваљево” обавља фармацеутску делатност у 9 апотека и 9 јединица за издавање готових лекова становништву Колубарског округа којег по попису из 2002. године има око 200.000.

Наша визија је задовољство корисника и успешан развој установе, што се постиже применом принципа добре апотекарске праксе, и перманентном едукацијом стручног кадра.

  • Апотека Здравље

Железничка 12а, Ваљево. Телефон: 014/221-663.
Радно време: Радним даном од 07-21 х, две седмице у месецу 0-24.
МАПА

  • Апотека 7. Јули

Вука Караџића 4, Ваљево. Телефон: 014-221-057, 014-227-010.
Радно време: Радним даном од 07-21х, једна седмица у месецу 0-24.
МАПА

  • Апотека др. Миша Пантић

Карађорђева 101, Ваљево. Телефон: 014-221-354, 014-221-506.
Радно време: Радним даном од 07-21х, једна седмица у месецу 0-24.
МАПА

  • Апотека1. Мај.

Пастерова бб, Ваљево. Телефон: 014-223-603, 014-228-505.
Радно време: Понедељак – петак 07-15х.
МАПА

  • Апотека Ново Насеље

Трг Владике Николаја бб, Ваљево. Телефон: 014-243-977.
Радно време: Понедељак – петак 07-20х.
МАПА

  • Апотека Галенска Лабораторија

Пастерова бб, Ваљево. Телефон: 014-235-583.
Радно време: Понедељак – петак 07-15х.
МАПА

  • Апотека Каменица

Ваљевска Каменица, Ваљево. Телефон: 014-254-699.
Радно време: Понедељак – петак 07-14х.
МАПА

  • Апотека Дивчибаре

Дивчибаре бб, Ваљево. Телефон: 014-277-112.
Радно време: Средом 08-13х.
У сезони, Јануар, Јул и Август, Понедељак – петак 08-13.
МАПА

www.apotekavaljevo.rs/