• О Ваљеву
  • Ваљево се налази у западној Србији на непуних 100 километара југозападно од Београда. Градско језгро смештено је у котлини кроз коју протиче река Колубара. Ваљево спада међу већа и развијенија насеља у Србији.

ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић”

Почетак » ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић” » Документи » Планска документа града Ваљева » ПДР за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ 110kV бр.116/2 ТС “Ваљево 1” – ТС “Косјерић”
  • Текстуални део 
  • Диспозиција 
  • Планирана намена 1 
  • Планирана намена 2 
  • Планирана намена 3 
  • Планирана намена 4 
  • Планирана намена 5 
  • Планирана намена 6 
  • Планирана намена 7 

 
* НАПОМЕНА: План детаљне регулације за реконструкцију и адаптацију далековода ДВ бр. 116/2 ТС „Ваљево1“ – ТС „Косјерић“ на територији града Ваљева је објављен у Службеном гласнику града Ваљева бр. 04/17.