ЈП „Колубара“

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ је основано 1989. године.

Већински оснивач ЈП „Колубара“ је Град Ваљево, док су суоснивачи Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица.

ЈП „Колубара“ је основано са циљем да обезбеди снабдевање питком водом за преко 250.000 становника Колубарског округа и шире.

Основне функције регионалног вишенанменског хидросистема „Стубо – Ровни“ су:

  1. Водоснабдевање
  2. Заштита од поплава
  3. Снабдевање техничком водом ТЕ „Колубара“ Каленић
  4. Производња електричне енергије (минихидроелектрана ЕПС)
  5. Одржавање биолошког минимума на рекама Јабланица и Колубара

 

Контакт: