ЈП „Колубара“

Јавно предузеће за коришћење водопривредног система Ровни „Колубара“ је основано у новембру 1989. године у складу са Одлуком о изградњи бране и акумулације „Ровни“ којом је вршење инвеститорских послова на изградњи овог објекта поверено ЈП „Колубара“.

Град Ваљево, Градска општина Лазаревац и општине Лајковац, Уб и Мионица су 20.10.2010. године потписали Уговор о организовању и Уговор о преносу удела и основали Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ Ваљево.

Основна делатност Предузећа је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде. Седиште ЈП „Колубара“ је у Ваљеву.

Јавно предузеће за управљање и коришћење регионалног вишенаменског хидросистема Стубо – Ровни „Колубара“ послује као јединствена организациона целина.

Контакт: